The Challenge Kick-off

ROTTERDAM – Op zaterdagmiddag 13 oktober was de kick-off van ons nieuwe project in samenwerking met Samen 010: The Challenge! 35 jongeren hebben de uitdaging aangenomen om in actie te komen voor mensen in kwetsbare posities in de stad. 

Met veel enthousiasme kwamen ze bijeen in de Citykerk Het Steiger in het centrum van de stad. De zes coaches die in de weken daarvoor hun training hebben voltooid om de jongeren te begeleiden werden voorgesteld. Elk team werd naar voren geroepen om met hun coach kennis te maken. De kennismaking werd uitgebreid voortgezet door een vriendelijke competitie met het spel ’30 seconds’. Daarna werden de challenges gepresenteerd. Elk team kon een keuze maken voor welke doelgroep zij zich in willen gaan zetten, bijvoorbeeld voor tienermoeders, vluchtelingen, eenzame ouderen en kinderen in armoede. Nadat dat ze een keus hadden gemaakt, werd er in elk team besproken wanneer ze samen zullen komen om zich voor te bereiden. De komende maanden zullen de jongeren met hun team, onder leiding van een vrijwillige coach, zelf een activiteit bedenken, organiseren en uitvoeren om mensen van de door hen gekozen doelgroep te helpen en tot steun te zijn. In december zullen zij bij de slotmanifestatie presenteren wat ze hebben gedaan. We zijn benieuwd!

Aanmelden voor The Challenge kan nog steeds. Zowel jongeren als vrijwilligers die ook mee willen doen kunnen zich opgeven via shirleni@maraprojecten.nl. Ze worden dan ingedeeld bij het traject in het voorjaar met de kick-off voor de volgende groep enthousiastelingen. Meer informatie: www.thechallengerotterdam.nl