VIP-training

DEN HAAG – In het voorjaar van 2018 vond een VIP-training plaats in Den Haag. Deze training was speciaal gericht op vertegenwoordigers van migrantenkerken, die in het kader van het HUB-project, op ondersteuning van Mara kunnen rekenen.

Ruim 10 mensen van 7 verschillende kerken namen met groot enthousiasme deel aan de training van zeven bijeenkomsten. Zij werden begeleid in het omzetten van een idee tot een projectplan. Aan de orde kwamen alle aspecten van goed projectplan, zoals het aanscherpen van de doelstelling, het SMART formuleren van resultaten, urgentie en duurzaamheid. Een reële begroting, een strakke planning en een gedegen evaluatie stonden ook op de agenda.

Er zijn 8 projectplannen geschreven, die op een extra bijeenkomst met enkele fondsen zijn gepresenteerd. En nu kijken, of de plannen inderdaad de fondsen bereiken!

In het najaar organiseert Mara opnieuw een VIP-training. Ditmaal in Rotterdam, m.n. voor sleutelfiguren uit Lombardijen en Rotterdam-Noord. Start is medio september. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ron van Leeuwen, 06-41535319 of ron@maraprojecten.nl.