Vorderingen HUB-geloof in Den Haag

DEN HAAG – Op 25 juni jl. tijdens een stedelijke bijeenkomst over Levensbeschouwing & informele zorg  georganiseerd door de gemeente Den Haag en het Platform Zorgzaam uit overtuiging, gaven Shirleni Blanken en pastor Ayoub Tomas, een korte presentatie over ons project HUB-geloof in Den Haag.  In dit project zetten wij samen met onze collega-instelling STEK een knooppunt van internationale en migrantenkerken op. We zijn in 2018 gestart en nu dus druk bezig in ons tweede jaar. Graag willen we vertellen over de vorderingen.

Gids
Onze inzet is tweeledig: allereerst inventariseren we alle internationale en migrantenkerken in Den Haag. Deze inventarisatie wordt gepubliceerd in een gids en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt via een online databestand.
Samen met een groep “gids-vrijwilligers” sporen we internationale en migrantenkerken in Den Haag op en verzamelen we gegevens over deze kerken. We begonnen met 30 kerken maar inmiddels hebben we ruim 110 kerken getraceerd. Nog hebben we lang niet alle kerken getraceerd, laat staan contact gelegd. Het doet ons beseffen hoe internationaal en divers de Haagse samenleving is! We kunnen alle vrijwillige hulp en kennis van u gebruiken om de gids (die medio 2020 verschijnt) zo volledig mogelijk te maken.

Maatschappelijke kerk
Ook organiseren we bijeenkomsten op stedelijk en wijkniveau voor leiders en sleutelfiguren van migrantenkerken over uiteenlopende relevante onderwerpen. De onderwerpen van de stedelijke bijeenkomsten die we Maatschappelijke Kerk noemen, en samen met PEP-Den Haag organiseren, gaan over: Psychische klachten en Geloof (febr 2019), Mantelzorg (mei 2019), Onderwijs en Migranten (sept 2019), Integer Leiderschap (nov 2019). Daarnaast zullen we in oktober ook een voorlichtingsbijeenkomst houden rond kerkruimte – locaties, financiën, bestemmingsplannen, etc.

Wijkbijeenkomsten
In de eerste helft van 2019 zijn ook een heel aantal wijkbijeenkomsten georganiseerd in afzonderlijke kerken met name over positief opvoeden en budgetteren. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van verschillende kerken zich verdiept in een training goed financieel beheer. Mocht u ook een bijeenkomst in uw Haagse kerk of gemeenschap willen organiseren, neem vooral contact met ons op. We denken graag met u mee.

En dan hebben we u nog niet geïnformeerd over de komende VIP-training, het project Pastors en Taal dat van start gaat, de individuele hulpvragen en alle andere zaken waar we de internationale en migranten kerken mee van dienst zijn.

Neemt u een kijkje op onze website en we wensen u een fijne zomer toe!

Harm, Heleen en Shirleni