Vragen over stichtingen

DEN HAAG – Bij de HUB komen veel vragen binnen van kerken over wat geregeld moet worden bij het opzetten van een stichting voor een kerkgemeenschap. Op donderdag 12 mei werd er dan ook een avond georganiseerd, waarbij kerken meer konden leren over het starten van een stichting, het verkrijgen van een ANBI status en de nieuwe wetgeving rondom de WBTR en UBO. We zijn samen in gesprek gegaan met verschillende migrantenkerken.

De avond bestond uit een plenair gedeelte, waarbij er algemene informatie werd gepresenteerd over de verschillende rechtspersonen en opties bij het vormgeven van een kerkelijke stichting. Daarna konden de deelnemers specifieke vragen stellen omtrent hun eigen situatie. De een wilde meer weten over de voordelen van het hebben van een ANBI status. De ander wilde meer informatie over bijvoorbeeld jaarverslagen, het wijzigen van statuten en wie precies de UBO is van hun stichting. De deelnemers gaven aan erg dankbaar te zijn voor de bijeenkomst en dat ze er veel van hebben geleerd.

Internationale en migrantenkerken die verdere ondersteuning wensen op dit gebied kunnen contact opnemen met het HUB team.