Welkom Onthaal voor nieuwe Rotterdammers

ROTTERDAM – Vrijwilligers uit kerken en moskeeën slaan de handen ineen om vluchtelingen te ondersteunen. Op 1 november is een nieuw project gestart onder de titel ‘Welkom Onthaal’. Binnen dit project zullen het komende jaar zeker 200 vrijwilligers gekoppeld worden aan nieuwe Rotterdammers die hier als vluchteling zijn gekomen en hen helpen om hun plek te vinden in de stad.

Het Welkom Onthaal project is een initiatief van Mara, Samen010, SKIN Rotterdam en SPIOR, waarin de meerderheid van de Rotterdamse kerken en moskeeën samenwerken. Marc Bollerman, directeur van Mara: “Veel vrijwilligers uit onze kerken kwamen met eigen initiatieven om vluchtelingen te helpen. Met dit project kunnen we die vrijwilligers beter ondersteunen en de schaal van al die mooie initiatieven vergroten, zodat meer vrijwilligers en meer vluchtelingen kunnen deelnemen.”

Op 3 oktober werd een eerste bijeenkomst gehouden met vrijwilligers en vluchtelingen in Delfshaven, met als doel om het nieuwe Welkom Onthaal project te presenteren en ideeën uit te wisselen. “Het is goed om de verbinding met elkaar op te zoeken”, aldus de reactie van een deelnemer op de avond. En een ander: “Het is mooi om te zien hoe betrokken mensen zijn”. De volgende bijeenkomst wordt gepland in Prins Alexander.

Via ‘Welkom Onthaal’ wordt die verbinding tussen mensen en initiatieven voor vluchtelingen en statushouders gezocht en bevorderd. Vrijwilligers kunnen concreet bijdragen aan het helpen van de nieuwe Rotterdammers. Het kan gaan om oefenen met Nederlands, een maatje om de stad mee te leren kennen, hulp bij het sjouwen van een wasmachine, net waar behoefte aan is. ‘Welkom Onthaal’ maakt daarbij gebruik van de app ‘Hulp in Praktijk’ (HiP). Deze wordt gebruikt om laagdrempelig vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Omdat er jaarlijks ruim 1.000 nieuwe statushouders in de stad komen wonen is alle ondersteuning welkom. ‘Je hoeft maar een oproepje te doen voor kleding en er worden tassen vol gebracht. Het is mooi om te zien hoe betrokken mensen zijn.’, vrijwilliger bij een kledingmarkt voor vluchtelingen. Onderdeel van het project is ook het ‘Open Huis’ voor bewoners van het asielzoekerscentrum in Beverwaard. Een vrijwilliger vertelt: ‘Bij het Open huis praat ik met verschillende families. Een Syrische meneer is nu 4 maanden in Nederland en probeert zoveel mogelijk te integreren in de Nederlandse cultuur en de taal te leren. Ik ben blij dat ik hem daar een beetje bij kan helpen.’

Het project ‘Welkom Onthaal’ wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oranje Fonds, Kansfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht en Fonds DBL.