Welkom Onthaal vrijwilligersdag

ROTTERDAM – Op zaterdag 15 december 2018 werd er in de Pelgrimskerk (op het adres Reyerdijk 51) een Vrijwilligersdag georganiseerd voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het project Welkom Onthaal en zich inzetten voor statushouders, ongedocumenteerden en bewoners van het asielzoekerscentrum. De dag was bedoeld om iedereen te bedanken voor de inzet tot dusver, maar men kreeg ook de kans om zich te verdiepen in bepaalde thema’s waar ze mee te maken krijgen tijdens het werk. In de ochtend was het vrijwilligersprogramma en de dag werd afgesloten met het Open Huis.

Connie van den Broek van stichting ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt) was aanwezig om informatie te delen over aanvraagprocedures en illegaliteit. Hoe gaat dat allemaal te werk wanneer iemand een asielaanvraag doet, welke stappen worden doorlopen, wat is precies de Dublinclaim en wat zijn nou veilige landen. Wat gebeurt er als een aanvraag wordt afgewezen en wat kan je als vrijwilliger dan nog voor iemand betekenen. Dat is een greep uit de onderwerpen die werden besproken en waar vele vragen over werden gesteld.

Na de workshop van stichting ROS stond een lekkere lunch klaar en kreeg elke vrijwilliger een leuk kerstpresentje. Niet alleen voor hen waren er cadeautjes, maar ook voor alle kinderen in het azc. Via stichting Gave heeft Welkom Onthaal weer meegedaan aan de jaarlijkse rugtasactie, waarbij men speelgoed en schoolspullen heeft ingezameld en cadeau geeft aan kinderen in het azc. Na de lunch ging een groep vrijwilligers dan ook naar het azc om ze uit te delen. De middag werd afgesloten met de gebruikelijke Open Huis in de Pelgrimskerk met een gezellige ontmoeting tussen Rotterdammers en bewoners van het azc. Een aantal jongeren die deelnamen aan The Challenge waren ook aanwezig om knutselactiviteiten te doen met de aanwezige kinderen.

Ook meehelpen met de activiteiten binnen Welkom Onthaal voor bewoners van het azc? Kijk op de website voor openstaande vrijwilligersvacatures: www.maraprojecten.nl/vacatures/