Zorgzaam uit overtuiging

DEN HAAG – Het was een inspirerende informatie- en ontmoetingsavond 12 februari, die werd georganiseerd door het Haagse Platform ‘Zorgzaam uit overtuiging’. Verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties kwamen bijeen om kennis en ervaringen te delen, om zo uiteindelijk de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare inwoners in Den Haag nog beter te kunnen maken. Het Verwey-Jonker Instituut presenteerde het onderzoek ‘Levensbeschouwelijke organisaties en de Wmo in Den Haag’. Binnenkort zal het eindrapport verschijnen, waarin de opmerkingen en suggesties van deze avond verwerkt zijn.

Kijk hier voor een fotoverslag.