programma’s van Mara

Mara kiest ervoor om vanaf 2018 haar inzet voor de gemeenschap van Rotterdam en Den Haag te focussen op drie programma’s: (1) ondersteuning van migranten en hun organisaties, (2) voorkomen of opheffen van uitsluiting en (3) projecten met en voor jongeren in kwetsbare posities.

Met haar drie programma’s focust Mara op drie centrale resultaatgebieden. Alles wat Mara doet moet bijdragen aan (minstens één van) deze drie. In het kort:

  •  Het werk van Mara draagt bij aan sociale cohesie: binnen een wijk of gebied, binnen de stad of binnen een (culturele) gemeenschap.
  • Het werk van Mara draagt bij aan het vergroten van kansen van mensen en of hun organisaties. zelfontplooiing is daarbij een belangrijk sleutelwoord.
  • Het werk van Mara draagt bij aan het vergroten van maatschappelijke participatie en het verbeteren van integratie van de in de programma’s ondersteunde profijtgroepen.

Een programma is meer dan een optelsom van projecten:
Een programma bestaat uit:

  • Een project is een omlijnd geheel van activiteiten en interventies met een duidelijk begin en eind, waarbij een meetbaar resultaat kan worden beschreven en waarbij helder is welke middelen (uren, financiën etc) waarvoor worden ingezet.
  • Activiteiten of evenementen: die (1) niet specifiek voor één project zijn, die project-overstijgend kunnen zijn, of die (2) eenmalig worden georganiseerd voor een aparte doel- of profijtgroep, die niet al in een van de projecten wordt bediend, etc.
  • Structureel aanbod: trainingen, cursussen op aanvraag (zoals Armoede onder de loep), deelname aan relevante netwerken of platforms, het verspreiden van nieuwsbrieven, etc.

Klik hieronder om te zien welke projecten Mara binnen de drie programma’s op dit moment aanbiedt:

Ondersteunen van initiatieven van migranten en hun organisaties
Voorkomen of opheffen van uitsluiting
Projecten met en voor jongeren in kwetsbare posities