Activiteiten voor statushouders in Rotterdam

ROTTERDAM – Om statushouders welkom heten in Rotterdam doen we hen een gevarieerd aanbod van praktische hulpverlening, dagbesteding en ontmoeting.  Vrijwilligers uit kerken, moskeeën en overige christelijk/islamitisch geïnspireerde organisaties willen zich graag inzetten voor deze mensen.

Statushouders worden op praktisch en formeel gebied ondersteund door Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland. Daarnaast worden zij uitgenodigd om snel te integreren in de Rotterdamse samenleving. Met hun vragen kunnen zij terecht bij Vluchtelingenwerk, maar in de praktijk stellen zij die daarnaast op allerlei momenten en plaatsen, zoals bij de taalcursussen die ze volgen, of via de kerk of moskee waarbij ze zijn betrokken. Ook kan het zijn dat ze met een vraag om ondersteuning door het COA of Vluchtelingenwerk worden doorverwezen naar organisaties als de onze.

We investeren in een netwerk van ‘supervrijwilligers’ per gebied in Rotterdam. Deze supervrijwilligers werven vrijwilligers, coördineren de inzet en vertalen de ondersteuningsverzoeken naar concrete activiteiten in hun gebied.

Op de website www.welkomonthaal.nl en in de app worden hulpvragen en hulp aanbieders met elkaar gematcht. Je kunt zelf aangeven wanneer en voor wat voor soort klus je beschikbaar bent. Zo kun je zelf je tijd indelen. Denk daarbij bv aan hulp bij praktische klusjes in en om het huis, of bij het invullen van formulieren. Maar ook begeleiding bij het bezoek aan een arts kan meer dan welkom zijn, net als samen een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, of een wandeling maken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de eigen website van Welkom onthaal: www.welkomonthaal.nl of neem contact op met Harm van Schie harm@skinrotterdam.nl