Armoede Onder de Loep

….“ Ik kan toch moeilijk tegen de juffrouw van school zeggen dat ik geen geld heb voor het schoolreisje? Ik vertel gewoon dat mijn dochter ziek wordt in de bus”…

“…Mijn tweeling kan heel aardig voetballen. Toen hun elftal promoveerde moesten ze meer wedstrijden gaan spelen. Dat is duur: het vervoer, betere schoenen en dan het eten, drinken en zakgeld voor onderweg dat andere kinderen meekrijgen. Daar kan ik nooit aan voldoen. Ik heb ze van de club gehaald. Wat waren ze teleurgesteld. De trainer kwam praten, maar ik heb een smoes bedacht over teveel huiswerk en zo…”

“ ..Toen de huisarts zei dat ik aan de bril moest vanwege mijn hoofdpijn, gaf hij me een verwijsbrief voor de oogarts. Ik ben nooit gegaan, want ik heb geen geld voor een montuur en de eigen bijdrage voor de glazen. Hij was kwaad op me toen ik naar een paar maanden weer kwam met klachten. Ik durfde toen helemaal niet meer de waarheid te vertellen…”

Dit zijn enkele citaten van mensen die over de gevolgen van leven met weinig geld vertelden. De schooljuffrouw, de trainer en de arts hadden zo te horen de beste bedoelingen, maar omdat ze niet wisten van de armoede van deze mensen, bereikten ze niet waarop ze hoopten. Zij werden door de moeder van het schoolkind, de voetballende tweeling en de patient als een bedreiging gezien. De schooljuffrouw, de trainer en de arts vonden op hun beurt de moeders en de patiënt onwillig, onverschillig of eigenwijs. De beelden van de beide partijen komen niet overeen met de werkelijkheid en kleuren de communicatie in de toekomstige contacten.

Voor wie
De workshop ‘Armoede onder de loep’ is bedoeld voor vrijwilligers of professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een laag inkomen. Doel van de workshop is meer inzicht te geven in de achtergronden en effecten van armoede, zodat beter kan worden aangesloten op de leefwereld en behoeften van mensen met een laag inkomen.

Inhoud programma

  • Feiten over armoede
  • Hoe armoede beleefd wordt door mensen die er lang in zitten
  • Welke gevolgen dit heeft voor hun visie op hun leven, hun kinderen en hun kijk op hulpverlening
  • Valkuilen voor veldwerkers in de communicatie met mensen in armoede
  • Handelingsperspectieven voor de deelnemers

Dit programma wordt aangeboden met verschillende werkvormen. Zo zal er een deel plenaire voorlichting in zitten, een deel groepswerk waarin eigen ervaringen en vragen aan bod komen en een deel reflectie op het eigen communiceren.

Praktische informatie
De workshop kan zowel aan professionals als vrijwilligers worden gegeven. Groepsgrootte is 8 – 12 deelnemers. Inhoud en omvang van de workshop worden in overleg bepaald. De workshop voor vrijwilligers omvat in principe 2 dagdelen van 2,5 uur. Voor professionals is het ook mogelijk de workshop in 1 dagdeel van 3,5 uur te geven. Op verzoek kan er een terugkombijeenkomst verzorgd worden. Hierbij worden recente werkervaringen geëvalueerd op basis van de opgedane kennis en inzichten. De wenselijkheid hiervan kan voor en na de cursus vastgesteld worden.

Kosten
Naast een bijdrage van de eigen organisatie, kan Mara behulpzaam zijn bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden voor deelname aan de cursus.

Meer weten?
Neem contact op met Ron van Leeuwen.

De training Armoede onder de Loep is ontwikkeld door onze collega’s van Stichting De Vonk. Mara is gecertificeerd om deze training te geven.