Challenge – informatie voor kerken

Stichting Mara werkt sinds 2009 samen met kerken in Rotterdam e.o. om hun diaconale opdracht met jongeren vorm te geven. Een aantal van de deelnemende jongeren uit kerken zijn dan ook nog steeds actief bij ons om zich vrijwillig in te blijven zetten voor kwetsbare mensen. Uit onze opgedane ervaring en de ondervindingen van de jongeren van de afgelopen jaren is het project The Challenge ontstaan.

Waarom The Challenge interessant is voor een kerk

  1. Jongeren uit kerken krijgen de mogelijkheid om samen aan diaconie te doen.

The Challenge is de ideale kans voor jongeren om zelf te ontdekken wat zij willen en kunnen doen om mensen te helpen. Hiermee geven zij vorm aan hun roeping als Christen om kwetsbare mensen bij te staan. Via The Challenge kunnen jongeren uit een kerk (individueel of met een jeugdgroep) op een verdiepende en uitdagende manier diaconale activiteiten doen. Om hen op weg te helpen werken ze binnen het project samen met een klein team van hun leeftijdsgenoten en krijgen ze ondersteuning van een coach. Samen kiezen ze welke uitdaging ze willen aangaan. Bijvoorbeeld het helpen van kinderen in armoede of aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Daarna bedenken ze een plan om de groep mensen die ze hebben gekozen te helpen en gaan dat ook echt doen. Ze worden dus uitgedaagd om hun geloof handen en voeten te geven en hun eigen verantwoordelijkheid als betrokken burger van de samenleving te ontdekken.

  1. Het ontvangen van extra hulp en contact met potentiele, nieuwe vrijwilligers.

Een kerk kan ook een ‘challenge’ inbrengen door een diaconaal project aan te dragen waar de jongeren zich voor kunnen inzetten. Zo kunnen de vrijwilligers uit een kerk in contact komen met een groep gemotiveerde en jonge vrijwilligers, wat in de toekomst een nieuwe, vaste vrijwilliger kan opleveren.

  1. Kans om met jongeren in gesprek te gaan over geloofsvragen.

The Challenge biedt ook de mogelijkheid om op een creatieve manier zingevingsaspecten (zelfs geloofsvragen) aan bod te laten komen en te bespreken met elkaar. Wat doet jouw inzet voor de ander en met jou? Uit je comfortzone treden en geconfronteerd worden met de zogezegde rauwe randen van de samenleving kan een enorme indruk maken op iemand en dat willen jongeren delen met elkaar en anderen,  op een manier die bij hen past. Dit maakt The Challenge extra interessant voor kerken, die bij deze reflectie met jongeren een rol kunnen spelen.

Samenstelling teams
De teams die gevormd zullen worden bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 jongeren en 1 vrijwillige coach. Jongeren kunnen zich als individu opgeven om vervolgens in een groep te worden ingedeeld of ze melden zich aan als groep. Dat geldt ook voor de coaches. Zij kunnen zich als individu opgeven, maar ook als coach van een al samengesteld groepje jongeren waarmee die al bekend is.

De coach
De rol van teamcoach kan prima vervuld worden door een pastor, jeugdleider, student, leerkracht, ouder, familielid (bijv. neef, nicht, oom of tante) of kennis. De coach wordt van tevoren door ons getraind en helpt de jongeren om de taken onderling goed te verdelen en tot een goede actie te komen. De coach neemt niet het werk voor hen uit handen, maar is er alleen om te inspireren en helpen wanneer ze het even zelf niet meer weten.
>> Lees hier verder over de voorwaarden voor een coach.

De rol van de kerk
Er is niet veel inzet vereist voor een deelnemende kerk, vanwege de professionele ondersteuning van Mara en de persoonlijke begeleiding van de coaches. Van een kerk wordt enkel gevraagd om het project te promoten en deelnemers (zowel jongeren als coaches) te werven.

Voor de werving en promotie stelt Mara promotiemateriaal beschikbaar zoals folders en posters. De PR wordt ook beschikbaar gesteld en geschikt gemaakt voor verspreiding via online en sociale media. Het promotiemateriaal kan worden verspreid bij jongerenbijeenkomsten, in kerkbladen en bij de mededelingen in vieringen. Een Challenge medewerker kan ook worden uitgenodigd voor een presentatie of workshop over het project.

Het zou ook mogelijk zijn dat er iemand van een pastoraal team of een vrijwilliger uit de kerk gevraagd wordt om bij een themabespreking aanwezig te zijn voor input en inspiratie. De activiteiten en ontmoeting met kwetsbaren roept van alles op bij jongeren. Als zij dan ook met (geloofs)vragen zitten en dit graag willen bespreken met een dominee of pastor, dan zou dit contact eventueel ook via de kerken kunnen lopen.

Aanwezigheid van een kerkvertegenwoordiger bij de slotmanifestatie met de presentaties van alle deelnemers is wenselijk. Aan het eind van het traject wordt namelijk aan elk team gevraagd om hun ervaringen en bevindingen te presenteren aan elkaar en andere betrokkenen. Ook ouders zijn uitgenodigd om te zien wat de jongeren hebben gedaan.

Uitreiking ‘awards’
Alle teams ‘strijden’ ook voor verschillende bokalen: niet alleen creativiteit of effectiviteit wordt beloond, ook bijvoorbeeld goede samenwerking kan een trofee opleveren. De slotmanifestatie is het moment wanneer alle teams worden bedankt voor al het mooie werk dat ze hebben verzet en de impact die ze hebben gemaakt op het leven van anderen. Een jury beslist welk team welke prijs in ontvangst mag nemen.

Stap voor stap
Zie hieronder de stappen die onderdeel uitmaken van elk Challenge traject:

Training jongerencoaching voor The Challenge:
Deze training dient als voorbereiding op de taak als Challenge coach.

De kick-off:
Verdere kennismaking met het project, elkaar en het accepteren van een uitdaging.

De verdieping, onderzoek en voorbereiding:
Het leren samenwerken, het onderzoeken van wat er nodig is, het nadenken over haalbare bijdragen voor de gekozen doelgroep en het ontwikkelen van een plan.

De uitvoering:
Het doen van de zelf bedachte en ontwikkelde activiteit(en) voor mensen in moeilijke situaties.

De reflectie en maken van een presentatie:
Aandacht hebben voor wat een ieder heeft geleerd en gedaan.

De slotmanifestatie met de presentaties en uitreiking ‘awards’:
Waardering en beloning voor het werk dat is gedaan.

Meer informatie
Voor vragen en het bespreken van alle mogelijkheden, neem contact op met:
Shirleni Blanken; E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945, T: 010-4116085