Challenge – informatie voor organisaties

Stichting Mara werkt sinds 2009 samen met verschillende maatschappelijke organisaties in Rotterdam e.o. om met jongeren iets te betekenen voor een kwetsbare doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een high tea verzorgen voor tienermoeders bij het Leger des Heils, maaltijden uitdelen aan daklozen bij de Missionaries of Charity, uitstapjes maken met kinderen die aangesloten zijn bij de Voedselbank, Kerst vieren met gedetineerden in de gevangenis, zieke kinderen verwennen met zelfgemaakte cadeaupakketjes in het Sophia kinderziekenhuis, lunchen met ouderen met dementie in verpleeghuis Pniël en nog veel meer. Uit onze opgedane ervaring en de ondervindingen van de jongeren van de afgelopen jaren is het project The Challenge ontstaan.

Waarom The Challenge interessant is voor een maatschappelijke organisatie

  1. De mogelijkheid om iets speciaals te doen met en voor de doelgroep.

Dit project biedt maatschappelijke organisaties de kans om hun eigen doelgroep iets extra’s te bieden. Uit ervaring weten wij dat mensen in kwetsbare posities graag in contact komen met jonge mensen die naar hen omkijken en van hen willen leren. Steeds opnieuw krijgen we te horen hoe bijzonder de gesprekken voor hen zijn en hoe ze uitkijken naar de bezoeken van jongeren. Ze voelen zich voor ‘vol’ aangezien en gewaardeerd door deze jongeren. Ook bewonderen ze hun inzet.

  1. Het ontvangen van extra hulp bij het werk van de medewerkers.

The Challenge is bovendien de ideale kans voor jongeren om zelf te ontdekken wat zij willen en kunnen doen om mensen te helpen. Organisaties kunnen bijdragen aan dit leerproces en bereiken op deze manier jonge vrijwilligers, die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun werk. Om de jongeren op weg te helpen werken ze binnen het project samen met een klein team van hun leeftijdsgenoten en krijgen ze ondersteuning van een coach. De coach wordt van tevoren door ons getraind en helpt de jongeren om de taken onderling goed te verdelen en tot een goede actie te komen. Samen kiezen ze welke uitdaging ze willen aangaan. Bijvoorbeeld het helpen van kinderen in armoede of aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Daarna bedenken ze een plan om de groep mensen die ze hebben gekozen te helpen en gaan dat ook echt doen. De jongeren maken tijdens het traject uitgebreid kennis en verdiepen zich in de organisatie waar ze de doelgroep kunnen helpen en voeren o.l.v. hun coach één of meerdere activiteiten bij hen uit.

  1. Contact met potentiele, nieuwe vrijwilligers.

Via The Challenge komt een deelnemende maatschappelijke instelling in contact met een groep gemotiveerde en jonge vrijwilligers, wat in de toekomst een nieuwe, vaste vrijwilliger kan opleveren voor de organisatie of zelfs een nieuwe medewerker.

De rol van een maatschappelijke organisatie
Van de maatschappelijke organisaties wordt verwacht dat zij open staan voor een bezoek of paar bezoeken van jongeren om in samenwerking met hen iets te betekenen voor de profijtgroep. Het zou mogelijk zijn dat de jongeren ook iemand van de organisatie van tevoren willen interviewen of eerst even willen langs komen om kennis te maken, voordat er een actie wordt gepland.

Deelname aan de kick-off is daarom wenselijk, zodat organisaties zelf een ‘challenge’ kunnen presenteren aan de jongeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen als ‘challenge’. Een uitdaging kan eventueel in samenwerking met een Challenge medewerker worden bedacht of wordt door de medewerker aan een organisatie aangeboden. Bij de kick-off maken jongeren kennis met de deelnemende organisaties en kiezen een ‘challenge’.

Ook wordt er aan een organisatie gevraagd om eventueel deskundigen aan te leveren voor de verdieping op een maatschappelijk vraagstuk, waar zij als organisatie mee te maken hebben. Deze deskundigen helpen de jongeren om een beeld te vormen van een bepaalde problematiek of kwetsbare doelgroep om tot een concrete bijdrage of oplossing te komen.

Een duidelijk contactpersoon en aanspreekpunt vanuit de organisatie voorafgaand en tijdens de activiteit(en) is ook nodig om een Challenge actie goed te laten verlopen. Deze persoon bespreekt met de jongeren wat zij van plan zijn en organiseert dat op zo’n manier dat het mogelijk is op hun locatie. Zo weten de jongeren ook bij wie ze terecht kunnen voor vragen en eventueel extra begeleiding.

Een deskundige die vanuit een organisatie is aangeleverd kan ook deelnemen aan de jury bij de slotmanifestatie om te beoordelen hoe de jongeren zich hebben ingezet. Alle teams ‘strijden’ namelijk ook voor verschillende bokalen: niet alleen creativiteit of effectiviteit wordt beloond, ook bijvoorbeeld goede samenwerking kan een trofee opleveren. De slotmanifestatie is het moment wanneer alle teams worden bedankt voor al het mooie werk dat ze hebben verzet en de impact die ze hebben gemaakt op het leven van anderen. De jury beslist welk team welke prijs in ontvangst mag nemen.

Van Maatschappelijke organisaties wordt dus om een investering gevraagd, maar hebben op verschillende manieren ook profijt van het project, zoals eerder is benoemd. In afstemming met Mara kan er worden overlegd wat er precies kan worden opgepakt door een maatschappelijke organisatie en waar Mara eventueel bij kan helpen.

Stap voor stap
Zie hieronder de stappen die onderdeel uitmaken van elk Challenge traject:

De kick-off:
Verdere kennismaking met het project en de jongeren accepteren een uitdaging.
Organisaties mogen hun ‘challenge’ zelf presenteren aan de deelnemers.

De verdieping, onderzoek en voorbereiding:
De jongeren leren samenwerken, onderzoeken wat er nodig is, denken na over haalbare bijdragen voor de gekozen doelgroep en ontwikkelen een plan.
Hier maken de jongeren contact met de organisaties door eventuele werkbezoeken.

De uitvoering:
De teams doen de zelf bedachte en ontwikkelde activiteit(en) voor mensen in moeilijke situaties.
Zij worden begeleid door een door ons getrainde coach.

De reflectie en maken van een presentatie:
De teams hebben aandacht voor wat een ieder heeft geleerd en gedaan.

De slotmanifestatie met de presentaties en uitreiking ‘awards’:
Waardering en beloning voor het werk dat is gedaan.
Organisaties mogen deelnemen aan de jury die de prijzen aan de teams verdeeld.

Meer informatie
Voor vragen en het bespreken van alle mogelijkheden, neem contact op met:
Shirleni Blanken; E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945, T: 010-4116085