Challenge – informatie voor scholen

Stichting Mara werkt sinds 2010  samen met scholen in Rotterdam om maatschappelijke stages en/of projectweken vorm te geven.

  • “Ik heb vorig jaar mijn MaS bij Stichting Mara gedaan. Het was ontzettend leuk. Mag ik de stage nog een keer doen?” “ (zie www.onderwijs010.nl/emmauscollege)
  • “Ik ga momenteel naar de 3e van het gymnasium op het Emmauscollege Rotterdam. Ik zou graag met mijn klasgenoot een maatschappelijke stage bij jullie willen lopen. Wij zouden graag stage willen lopen bij jullie, omdat wij positieve ervaringen hebben gehoord van leerlingen die 3 jaar geleden een maatschappelijke stage bij jullie hebben gedaan. Het lijkt ons een mooie kans om in contact te komen met kwetsbare mensen uit de samenleving. Op deze manier hopen wij ze te kunnen helpen.” (een e-mail van een leerling, juli 2018)

Met een gemiddelde score van een 8,5 en soms regent het zelfs tienen is de mogelijkheid om bij ons een maatschappelijke stage te doen erg populair onder leerlingen. Velen blijven dan ook na hun stage actief om zich vrijwillig te blijven inzetten voor kwetsbare mensen en delen hun belevenissen met jongeren uit hun omgeving. Uit onze opgedane ervaring en de ondervindingen van de jongeren van de afgelopen jaren is het project The Challenge ontstaan.

Waarom The Challenge interessant is voor een school

  1. Leerlingen leren omkijken naar hun medemensen.

The Challenge is de ideale kans voor leerlingen om zelf te ontdekken wat zij willen en kunnen doen om mensen te helpen. Om hen op weg te helpen werken ze binnen het project samen met een klein team van hun leeftijdsgenoten en krijgen ze ondersteuning van een coach. Samen kiezen ze welke uitdaging ze willen aangaan. Bijvoorbeeld het helpen van kinderen in armoede of aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Daarna bedenken ze een plan om de groep mensen die ze hebben gekozen te helpen en gaan dat ook echt doen. Ze worden dus uitgedaagd om hun eigen verantwoordelijkheid als betrokken burger van de samenleving te ontdekken en in de praktijk te brengen.

  1. Leerlingen worden persoonlijk begeleid.

Jongeren krijgen binnen dit project de kans om persoonlijk begeleid te worden middels een vrijwillige coach, die hen inspireert en helpt om hun talenten op bijvoorbeeld het gebied van samenwerken te ontwikkelen. We weten dat leraren het vaak te druk hebben om buiten hun takenpakket om ook nog begeleiding te bieden voor maatschappelijke stages en burgerschapsvorming, dus krijgen ze op dat gebied versterking door een door ons getrainde coach.

  1. Leerlingen evalueren en reflecteren uitgebreid op hun inzet.

The Challenge biedt ook de mogelijkheid om op een creatieve manier zingevingsaspecten (zelfs geloofsvragen) aan bod te laten komen en te bespreken met elkaar. Wat doet jouw inzet voor de ander en met jou? Uit je comfortzone treden en geconfronteerd worden met de zogezegde rauwe randen van de samenleving kan een enorme indruk maken op iemand en dat willen jongeren delen met elkaar en anderen,  op een manier die bij hen past. Dit maakt The Challenge extra interessant voor scholen met een religieuze grondslag of scholen die bijvoorbeeld in het kader van burgerschapsonderwijs meer aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen willen besteden.

Burgerschapsonderwijs / maatschappelijke stages
Scholen vinden met The Challenge een partner om hun burgerschapsonderwijs te versterken. Dit wordt gedaan door middel van een verdiepend en uitdagend traject in de vorm van een maatschappelijke stage, gericht op de ontmoeting met en het helpen van kwetsbare mensen. Ze geven hiermee invulling aan doelstellingen van het burgerschapsonderwijs, zoals leerlingen laten kennis maken met sociale verantwoordelijkheid en leren omgaan met maatschappelijke diversiteit. Dit project is niet alleen een uitdagende methode om maatschappelijke stages vorm te geven, maar kan ook worden ingezet voor projectweken, actiedagen of een periode van een vak levensbeschouwing of maatschappijleer.

Samenstelling teams
De teams die gevormd zullen worden bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 jongeren en 1 vrijwillige coach. Jongeren kunnen zich als individu opgeven om vervolgens in een groep te worden ingedeeld of ze melden zich aan als groep. Dat geldt ook voor de coaches. Zij kunnen zich als individu opgeven, maar ook als coach van een al samengesteld groepje jongeren waarmee die al bekend is.

De coach
De rol van teamcoach kan prima vervuld worden door een student, leerkracht, ouder, familielid (bijv. neef, nicht, oom of tante) of kennis. De coach wordt van tevoren door ons getraind en helpt de jongeren om de taken onderling goed te verdelen en tot een goede actie te komen. De coach neemt niet het werk voor hen uit handen, maar is er alleen om te inspireren en helpen wanneer ze het even zelf niet meer weten.
>> Lees hier verder over de voorwaarden voor een coach.

De rol van de school
Er is niet veel inzet vereist voor een deelnemende school, vanwege de professionele ondersteuning van stichting Mara en Samen 010 en de persoonlijke begeleiding van de coaches. Van een school wordt enkel gevraagd om het project te promoten en deelnemers (zowel jongeren als coaches) te werven.

Voor de werving en promotie stelt Mara promotiemateriaal beschikbaar zoals folders en posters. De PR wordt ook beschikbaar gesteld en geschikt gemaakt voor verspreiding via online en sociale media. Een maatschappelijke stage coördinator of leraar kan met het materiaal in een les aandacht vestigen op het project, zodat leerlingen zich kunnen aanmelden. Dit kan bijvoorbeeld ook bij een ouderavond of lerarenoverleg worden gedaan. Een Challenge medewerker kan ook worden uitgenodigd voor een presentatie of workshop over het project.

Aanwezigheid van een schoolvertegenwoordiger bij de slotmanifestatie met de presentaties van alle deelnemers is wenselijk. Aan het eind van het traject wordt namelijk aan elk team gevraagd om hun ervaringen en bevindingen te presenteren aan elkaar en andere betrokkenen. Ook ouders zijn uitgenodigd om te zien wat de leerlingen hebben gedaan.

Uitreiking ‘awards’
Alle teams ‘strijden’ ook voor verschillende bokalen: niet alleen creativiteit of effectiviteit wordt beloond, ook bijvoorbeeld goede samenwerking kan een trofee opleveren. De slotmanifestatie is het moment wanneer alle teams worden bedankt voor al het mooie werk dat ze hebben verzet en de impact die ze hebben gemaakt op het leven van anderen. Een jury beslist welk team welke prijs in ontvangst mag nemen.

Stap voor stap
Zie hieronder de stappen die onderdeel uitmaken van elk Challenge traject:

Training jongerencoaching voor The Challenge:
Deze training dient als voorbereiding op de taak als Challenge coach.

De kick-off:
Verdere kennismaking met het project, elkaar en het accepteren van een uitdaging.

De verdieping, onderzoek en voorbereiding:
Het leren samenwerken, het onderzoeken van wat er nodig is, het nadenken over haalbare bijdragen voor de gekozen doelgroep en het ontwikkelen van een plan.

De uitvoering:
Het doen van de zelf bedachte en ontwikkelde activiteit(en) voor mensen in moeilijke situaties.

De reflectie en maken van een presentatie:
Aandacht hebben voor wat een ieder heeft geleerd en gedaan.

De slotmanifestatie met de presentaties en uitreiking ‘awards’:
Waardering en beloning voor het werk dat is gedaan.

Meer informatie
Voor vragen en het bespreken van alle mogelijkheden, neem contact op met:
Shirleni Blanken; E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945, T: 010-4116085