Cliëntenraad Den Haag

DEN HAAG – De Haagse cliëntenraad van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (dSZW) heeft Mara gevraagd om voorzitter te zijn van de cliëntenraad. Mara brengt tevens haar deskundigheid op het gebied van armoedebestrijding in en zet zich in voor de belangen van migranten en hun organisaties.

Beïnvloeden van beleid
Deelname aan deze adviesraad heeft tot doel om signalen over het beleid en de uitvoering uit diverse achterbannen aan de overheid en andere leden van de raad door te geven en de belangen te behartigen van mensen die gebruik maken van diensten en voorzieningen in het Sociale Domein. Omgekeerd worden achterban en partners sneller en beter geïnformeerd over ontwikkelingen, beleid en maatregelen van de dSZW.

Meer weten?
Neem contact op met Ron van Leeuwen, T: 010-41160685, M: 06-41535319, E: ron@maraprojecten.nl