Cliëntenraad Den Haag

DEN HAAG – Mara is lid van de Cliëntenraad Sociaal Domein van de gemeente Den Haag. We nemen daarin deel aan de Brede Raad, die zich vooral bezighoudt met zaken die het algemene beleid van de gemeente betreffen

Beïnvloeden van beleid
Deelname aan deze adviesraad heeft tot doel om signalen over het beleid en de uitvoering uit diverse achterbannen aan de overheid en andere leden van de raad door te geven en de belangen te behartigen van mensen die gebruik maken van diensten en voorzieningen in het Sociale Domein. Omgekeerd worden achterban en partners sneller en beter geïnformeerd over ontwikkelingen, beleid en maatregelen van de dSZW.

Meer weten?
Neem contact op met Marc Bollerman, T: 010-41160685, M: 06-16068897, E: marc@maraprojecten.nl