HUB: geloof in Den Haag

DEN HAAG – HUB is een knooppunt, een netwerkorganisatie van internationale en migrantenkerken. Een plek waar vraag en aanbod samenkomen en waar kerken elkaar kunnen versterken. Met het inrichten van deze HUB wil Mara – samen met Stek – internationale kerken ondersteunen bij hun sociaal-maatschappelijke inzet voor de eigen achterban, met name vluchtelingen en migranten.

De naar schatting 120+ internationale kerken in Den Haag vormen een bonte verzameling van organisaties van oude en nieuwe Hagenaars. Vanuit deze kerken worden veel sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd voor (kwetsbare) stadsgenoten. Internationale kerken zijn een onmisbare schakel in het samen bouwen aan de stad van morgen.

De drie doelen van HUB
1. Met het opzetten van de HUB – Geloof in Den Haag willen Mara en Stek actief en op een duurzame manier de leefwereld van de leden van deze kerken, verbinden met de systeemwereld.
2. De HUB biedt een belangrijke impuls aan de versterking van de informele inzet van vrijwilligers uit internationale kerken in de Haagse samenleving.
3. In de HUB worden ondersteuningsvraag en -aanbod van voorlichtingen, activiteiten en trainingen gecoördineerd en de aanwezige expertise en inzet in de internationale kerken aangewend.

Activiteiten HUB
De HUB wil de inzet van internationale kerken in kaart brengen, waarmee duurzame contacten met deze internationale kerken en ook tussen de kerken onderling mogelijk worden. De HUB biedt vraaggericht ondersteuning en zal de samenwerking tussen de internationale kerken bevorderen.

Voor meer informatie over het project HUB – Geloof in Den Haag en de aankomende activiteiten, lees het hier in onze nieuwsbrieven. Klik hier om de HUB nieuwsbrief voortaan ook in uw inbox te ontvangen.

Meer weten? Neem contact op met:
Petra de Nooy, E: petra@maraprojecten.nl, M: 06-28306560
Shirleni Blanken, E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins, E: andrea@maraprojecten.nl, M: 06-36100750