M25 Den Haag

DEN HAAG – M25 verwijst naar Mattheüs 25, het gedeelte in de bijbel waarin mensen worden aangemoedigd om goed te doen voor anderen. M25 is een diaconaal jongerenproject dat Mara is gestart in 2009, in samenwerking met enkele parochies in Den Haag. Vanaf 2013 werken Mara en StekJong samen in M25, een project voor alle jongeren in Den Haag en omgeving. Via M25 geven jongeren tussen de 12 en 18 jaar aan mensen die het moeilijk hebben in Den Haag het gevoel dat er toch aan hen gedacht wordt en dat zij niet alleen op de wereld zijn!

Leren kennen van vrijwilligerswerk
M25 werkt samen met instellingen en projecten die zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben in deze stad. Samen met deze organisaties worden jongeren voorbereid om zich actief in te zetten voor mensen in bijvoorbeeld opvanghuizen voor dak- en thuislozen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen of gevangenissen. Op deze manier leren jongeren het vrijwilligerswerk en de waarde hiervan voor de stad en voor henzelf kennen. De activiteiten en de voorbereidende bijeenkomsten worden begeleid door vrijwilligers, maar de jongeren hebben zelf een inbreng in de activiteiten die zij doen.

Ook voor scholieren
Sinds 2013 doen naast jongeren uit kerken, ook scholieren uit het voortgezet onderwijs mee. Zij kunnen hun M25 activiteiten laten meetellen als maatschappelijke stage.

Meer weten? Neem contact op met Shirleni Blanken, T: 010-4116085, M: 06-39831945, E: shirleni@maraprojecten.nl of kijk op www.m25denhaag.nl.