Maatjesproject New@Home

ROTTERDAM – New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers van 12 tot 18 jaar, die nog maar kort in Nederland zijn en de taal beperkt beheersen. Het gaat zowel om kinderen van vluchtelingen, als om kinderen van (arbeids)migranten, jongeren die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv’s). De jongeren volgen de Internationale Schakelklas (ISK), waar ze onder andere Nederlandse les volgen. Ze hebben weinig informeel contact met Nederlanders, terwijl ze dat wel zouden willen. Hun leven speelt zich op school en thuis af, waardoor het moeilijk voor hen is zich in de Nederlandse samenleving thuis te gaan voelen. Dit kan leiden tot eenzaamheid of ontsporing.

Een jaar lang wekelijks op pad
New@Home biedt deze jongeren een aantal maanden een maatje dat wekelijks met hen optrekt, die hen activeert en ondersteunt. De maatjes worden met name geworven onder hbo-studenten die een sociale opleiding volgen. Samen brengen ze het netwerk van de jonge nieuwkomer in kaart, oefenen ze de sociale vaardigheden van de jongere en breiden ze zijn/haar sociale netwerk uit. Ook ondernemen een maatje en jongere samen sociaal-culturele activiteiten buitenshuis en buiten de sociale kring van de jonge nieuwkomer. Ze gaan bijvoorbeeld naar de bibliotheek, de stad, de markt, het buurthuis, verschillende sportverenigingen of een hobbyclub. Het gezin van de jongere wordt ook betrokken in het traject.

New@Home in Rotterdam
De methodiek van New@Home is ontwikkeld door Stichting Kinderperspectief. In Rotterdam is Mara met ondersteuning van Two Get There en Koers VO (een samenwerkingsverband van vo-scholen in Rotterdam en omstreken) in september 2013 gestart met een driejarige pilot van New@Home. Na deze succesvolle pilot is het project voortgezet en momenteel doen er vier Rotterdamse ISK-locaties mee. Maatjes worden geworven via de Hogeschool Rotterdam. New@Home wordt ondersteund door verschillende fondsen.  ​

Erkende interventie
New@Home is sinds april 2015 door het Nederlands Jeugdinstituut opgenomen in de database als erkende interventie (klik hier voor de informatie op de site van het NJI).

Meer weten?
Neem contact op met Karolien Bockma, T 010-4116085, M 06-38787032, E karolien@maraprojecten.nl.
Kijk ook op: https://www.facebook.com/newathome