MaraMama’s – informatie voor organisaties

Als gevolg van de Coronacrisis is het project voor onbepaalde tijd stop gezet. We nemen dus geen moeders, maatjes of stagiairs aan!

In Rotterdam is een groep jonge vrouwen die al jong moeder zijn geworden. Vaak hebben zij nog geen of een beperkt eigen inkomen, vaak is er ook geen eigen huisvesting en hebben ze hun opleiding niet kunnen afronden. De jonge moeders zijn bezig met het zorgen voor hun kind(eren), terwijl ze zelf ook nog bezig zijn met opgroeien, volwassen worden en alles wat daarbij komt kijken. Dat ze kinderen hebben, stelt hen voor nieuwe uitdagingen, en werkt soms ook belemmerend. In een aanzienlijk deel van de gevallen leidt dit tot problemen en zelfs tot sociaal isolement. Mara biedt – in nauwe samenwerking met partners – deze jonge moeders een maatje. Het maatje richt op welzijn, vergroten van het sociale netwerk en persoonlijke ontwikkeling. Een maatje heeft minimaal tweewekelijks een dagdeel beschikbaar voor de jonge moeder.

De maatjes worden ‘op maat’ geselecteerd, passend bij de vraag van de jonge moeder. Soms zal het bijvoorbeeld iemand zijn, die zelf ook jonge moeder is of is geweest. Soms juist iemand die vooral van dezelfde leeftijd is en juist geen moeder. Soms  iemand die kan ondersteunen bij taal of als gids in de samenleving kan functioneren. De maatjes worden door Mara getraind en begeleid. Twee keer per jaar is er een gemeenschappelijk moment waarbij alle koppelingen zich opnieuw aan elkaar verbinden voor een half jaar, of in gezamenlijk overleg en met begeleiding vanuit Mara, de koppeling beëindigen.

Naast het maatjescontact, dat een op een is, biedt Mara door het jaar heen een aantal groepsactiviteiten die geschikt zijn voor de jonge moeders, samen met hun kinderen en waaraan de maatjes ook mee kunnen doen.

Meer informatie, een jonge moeder aanmelden of aanvragen wervingsmateriaal?
Als gevolg van de Coronacrisis kunnen we op dit moment helaas geen nieuwe aanmeldingen aannemen.

Of kijk hier voor de digitale versie van de folder voor jonge moeders, buitenkant en binnenkant.