Ondersteuning Casa Tiberias

ROTTERDAM – Casa Tiberias organiseert sociaal-culturele en educatieve activiteiten voor Kaapverdianen en andere Portugeessprekenden in Rotterdam Delfshaven. Het is een plek waar vrouwen én mannen, jong én oud, elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen, ervaringen delen en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Wekelijkse activiteiten die door  Casa Tiberias worden georganiseerd zijn: een formulierendienst voor ondersteuning bij administratie, taal- en conversatielessen in het Nederlands, alfabetiseringscursussen in het Portugees, computerlessen voor volwassenen, themaochtenden waarin voorlichting wordt gegeven, en ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen. Ook is er ruimte voor eigen initiatief vanuit de achterban, bijv. voor een jongerengroep en de dansgroep Batuco. Daarnaast maken andere vrijwilligersinitiatieven uit de wijk, tegen een kleine vergoeding, gebruik van de faciliteiten die Casa Tiberias biedt.

Wekelijks maken ± 130 mensen gebruik van de verschillende activiteiten van Casa Tiberias, die door 25 vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd. Mara is beleidsadviseur voor het bestuur van de stichting.

Meer weten?
Kijk op www.facebook.com/stichting.casatiberias of www.casatiberias.nl