Ondersteuning MOC Den Haag

DEN HAAG – Het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk (MOC) is in 2007 opgericht door de katholieke kerk in de Schilderswijk. Het is een plek waar mensen van verschillende religieuze en culturele achtergronden elkaar op “hartelijke” wijze kunnen ontmoeten.

Veel gezichten, één hart
Het motto van het MOC Schilderswijk is: “Veel gezichten, één hart”. In het MOC staan de volgende kernwaarden centraal: menselijke waardigheid, solidariteit, eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijk welzijn. Dat vertaalt zich in de 3 o’s van ons programma-aanbod: ontmoeten, ondersteunen en opleiden. Daarnaast werken wij samen met andere organisaties in de buurt, vooral op en rondom het Teniersplantsoen. Er worden lessen Nederlandse taal verzorgd, er zijn verschillende (vrouwen)ontmoetingsgroepen, spreekuren en een uitdeelpunt van de Voedselbank. De vroegere kerk is een toegankelijke plek en veel problemen en zorgen worden hier besproken. De gang naar het reguliere welzijnswerk is voor veel bewoners van de Haagse Schilderswijk minder vanzelfsprekend.

Mara heeft een samenwerkingsovereenkomst met het MOC en zorgt voor coördinatie, opbouwen netwerk, ontwikkelen projecten en fondswerving.

Meer weten?
Neem contact op met Ron van Leeuwen, ron@maraprojecten.nl of 06-41535319. U kunt ook direct contact opnemen met het MOC.