Ondersteuning MOC Den Haag

DEN HAAG – In de Heilig Hartkerk in de Schilderswijk in Den Haag is in 2007 plaats gecreëerd voor het Multicultureel OntmoetingsCentrum (MOC) Heilig Hart. Verschillende migrantenparochies maken gebruik van de ruimte en er is een ruim aanbod van sociaal-culturele activiteiten voor alle wijkbewoners. Er worden lessen Nederlandse taal verzorgd, er zijn verschillende (vrouwen)ontmoetingsgroepen, spreekuren en een uitdeelpunt van de Voedselbank.

Toegankelijke plek
De kerk is een toegankelijke plek en veel problemen en zorgen worden hier besproken. De gang naar het reguliere welzijnswerk is voor veel bewoners van de Haagse Schilderswijk minder vanzelfsprekend. Mara is gevraagd om de vaste groep vrijwilligers die het bestuur, beleid en uitvoering van het centrum dragen, te ondersteunen.

Meer weten?
Neem contact op met Maria Huijts, maria@maraprojecten.nl of 0652152440. U kunt ook direct contact opnemen met het MOC.