Ondersteuning Nuestra Casa

ROTTERDAM – De Spaanssprekende parochie is een bijzonder actieve en maatschappelijk betrokken parochiegemeenschap, met veel bevlogen vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de problemen waar Spaanssprekende mensen in Rotterdam mee te maken krijgen, en proberen hen hierin zo goed mogelijk bij te staan. Zij willen een brug zijn tussen de Nederlandse maatschappij en Spaanssprekende mensen. In 2009 hebben zij Stichting Nuestra Casa Rotterdam opgericht.

Stichting Nuestra Casa is een inloophuis voor Spaanstaligen, woonachtig in Rotterdam en omgeving die in haar activiteiten integratie en participatie wil bevorderen. Bij Nuestra Casa is ruimte voor dubbele loyaliteit. De vele vrijwilligers willen met name kwetsbare Spaanstalige bewoners van Rotterdam en omgeving effectief de weg wijzen in de Nederlandse samenleving. Stichting Nuestra Casa bevordert integratie en participatie van Spaanssprekenden, middels oriëntatie en ondersteuning, onderwijs en ontmoeting. Er wordt juridisch advies gegeven, er is psychologische ondersteuning, er zijn activiteiten voor ouderen, taalessen, een wekelijks open huis, spreekuur en de vrouwenondersteuningsgroep ‘Apoyo a la mujer’. Stichting Mara ondersteunt en adviseert de Stichting Nuestra Casa op het gebied van vrijwilligerswerk, organisatie en fondswerving.

Meer weten?
Kijk op www.nuestracasarotterdam.nl.