Ondersteuning Nuestra Casa

ROTTERDAM – De Spaanssprekende parochie is een bijzonder actieve en maatschappelijk betrokken parochiegemeenschap, met veel bevlogen vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de problemen waar Spaanssprekende mensen in Rotterdam mee te maken krijgen, en proberen hen hierin zo goed mogelijk bij te staan. Zij willen een brug zijn tussen de Nederlandse maatschappij en Spaanssprekende mensen.

Een veelheid aan diaconale activiteiten
Eén van de grootste obstakels is de taal, die vaak oorzaak is van situaties van isolement en marginalisering. In de Spaanssprekende parochie zijn veel diaconale projecten en werkgroepen actief. Er wordt juridisch advies gegeven, er is een gevangenen-bezoekgroep, er zijn activiteiten voor ouderen, een project dat gericht is op psychologische ondersteuning, een wekelijks open huis, ‘creatieve handen’, en de vrouwenondersteuningsgroep ‘Apoyo a la mujer’. De afgelopen jaren heeft de parochie de Stichting Nuestra Casa opgericht. Hierin zijn alle diaconale activiteiten ondergebracht. Er is een coördinator aangesteld die alle vrijwilligers ondersteunt. Stichting Mara ondersteunt en adviseert de Stichting Nuestra Casa op het gebied van vrijwilligerswerk, organisatie en fondswerving.

Meer weten?
Kijk op www.nuestracasarotterdam.nl.