OPstap Rotterdam

ROTTERDAM – In Rotterdam zijn helaas veel jongeren (tussen de 18 en 23 jaar) genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats te vinden. Zij zwerven maanden en soms zelfs jaren van het ene tijdelijke adres naar het andere. Een groot aantal van deze jongeren komt terecht in een opvang. Veel van hen hebben diverse problemen. De eventuele vrienden die de jongeren op straat en in de opvang hebben, zijn losse contacten en zij ondernemen weinig met elkaar. Terwijl zij, net als hun niet-thuisloze leeftijdsgenoten, wel behoefte hebben aan sociale contacten om eens samen te gaan zwemmen, poolen, bowlen of gewoon hun hart te luchten bij iemand die ze vertrouwen.

Sportieve en culturele activiteiten
OPstap geeft thuisloze jongeren weer een gevoel van thuis zijn. Samen met een groep vrijwilligers organiseren we iedere maandag allerlei sportieve en culturele activiteiten of uitgebreide lunches. Bij OPstap zien en benaderen we deze jongeren niet als ‘een probleem’, maar als gelijkwaardige mensen die veel pech hebben gehad in het begin van hun leven. Door wekelijks leuke dingen met elkaar te beleven ontstaan er contacten waar de jongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken. Daarnaast bieden de activiteiten een beetje afleiding waarbij ze even niet hoeven te denken aan al hun problemen.

1 op 1 begeleiding
Jongeren die extra hulp of begeleiding nodig hebben kunnen gekoppeld worden aan een maatje. Zo’n maatje is een van de vrijwilligers waar zij meestal al een goede klik mee hebben. Hulpvragen kunnen zijn: Het maken van een CV, schrijven van een motivatiebrief, het uitbreiden van een netwerk, het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding, leren praten over emoties, leren plannen en meer. Koppels spreken 1 tot 4 keer per maand met elkaar af.

Wil je meer weten
Wil je meer weten, stage lopen of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Anna Boukema. E: anna@maraprojecten.nl, T: 0681897259