OPstap Rotterdam

ROTTERDAM – In Rotterdam zijn helaas veel jongeren genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats te vinden. Zij zwerven maanden en soms zelfs jaren van het ene tijdelijke adres naar het andere. Veel van deze dak- en thuisloze jongeren hebben diverse problemen. De eventuele vrienden die de jongeren op straat hebben, zijn losse contacten en zij ondernemen weinig met elkaar. Terwijl zij, net als hun niet-thuisloze leeftijdsgenoten, wel behoefte hebben aan sociale contacten, om eens te gaan zwemmen, te poolen of te gaan karten.

Sportieve en culturele activiteiten
OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers. Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren allerlei sportieve en culturele activiteiten. Door samen dingen te doen, ontstaan er contacten waar  de jongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken.

Iedere week is er een activiteiten: de ene week een lunch en de andere week een culturele, sportieve of recreatieve activiteit.

Opstap Academy
Jongeren die een sterke motivatie hebben op het gebied van werk of opleiding kunnen meedoen aan het traject ‘de Opstap-Academy’ waarin ze (na het succesvol afronden van een training) een stage aangeboden krijgen. Jongeren worden hierin 1 op 1 begeleid door een vrijwilliger. Meer weten over dit onderdeel van het project? Bekijk dan hier het filmpje.

Wil je meer weten, stage lopen of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Anna Boukema.

E: anna@maraprojecten.nl
T: 0681897259