Taalplan

ROTTERDAM – Vanaf 1 januari 2015 starten SKIN-Rotterdam, Samen010 en Mara gezamenlijk met het project Taalplan. Naar schatting 100.000 Rotterdammers zijn laaggeletterd, dat wil zeggen dat hun taalbeheersing onvoldoende is om te functioneren in het persoonlijk en maatschappelijk leven en op de arbeidsmarkt. Deze groep is bijzonder divers, maar 2 groepen springen er het meest uit namelijk de (autochtone) ouderen en de eerste generatie allochtonen. Taalplan richt zich op de samenwerking tussen onze respectievelijke achterbannen: christenen van verschillende afkomst en denominatie, maar allemaal actief in en voor de stad Rotterdam.

Centraal wervings- en coördinatiepunt
Besloten is om 1 centraal wervings- en coördinatiepunt te starten voor alle kerkelijke initiatieven op het gebied van taal. Hier kunnen potentiële vrijwilligers zich melden voor training en actieve vrijwilligers elkaar ontmoeten tijdens intervisiebijeenkomsten en nascholing; hier kan lesmateriaal worden gevonden, kunnen individuen die taalles willen krijgen zich aanmelden of kerken die taalles bij hen willen organiseren advies of praktische hulp krijgen. Vraag en aanbod wordt zo aan elkaar gematcht om zoveel mogelijk mensen vooruit te kunnen helpen in hun ontwikkelen.

Wat kunt u doen?
Als kerk kunt u deelnemen aan dit project bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda van de kerkenraad te zetten en na te denken wat u zou kunnen betekenen. Ook zou u actief vrijwilligers kunnen werven in uw eigen nieuwsbrief, of misschien bent u zelf wel enthousiast om aan de slag te gaan.

Bent u of zijn uw gemeenteleden al actief op het gebied van taal? Dan is het goed om ons dit te laten weten via info@skinrotterdam.nl, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en kunnen uitnodigen voor intervisiebijeenkomsten.

Lunchmeetings
Regelmatig worden er lunchmeetings georganiseerd waar vrijwilligers die actief zijn op het gebied van de Nederlandse taal elkaar kunnen ontmoeten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen Skin.

Meer weten?
Neem contact op met Jane Martie-Chatlein, directeur van Skin, via jane@skinrotterdam.nl of op 06-19009348.