Veelkleurige Religies Den Haag

DEN HAAG – Leerlingen in Den Haag krijgen binnen of buiten school te maken met Hagenaars die een andere religie of levensbeschouwing aanhangen. Op veel scholen wordt les gegeven over deze verschillende geloofsbelevingen. Veelkleurige religies kan daar een waardevol element aan toevoegen. Het bezoeken van verschillende gebedshuizen geeft een echte inkijk in het beleven van een geloof en de plek van samenkomst.

Elke leerling kan tijdens een dagdeel 2 tot 3 gebedshuizen bezoeken. Veel scholen kiezen ervoor om gedurende minstens 2 dagdelen meerdere gebedshuizen te bezoeken. In een rondleiding wordt verteld wat er in het gebedshuis gebeurt. Verschillende kenmerkende plekken in het gebedshuis worden getoond en de functie ervan uitgelegd. Omdat meerdere gebedshuizen bezocht worden (minimaal 2) kunnen leerlingen overeenkomsten en verschillen ontdekken.

Wanneer een school met een of enkele klassen een serie gebedshuizen wil bezoeken, kan zij contact opnemen met Veelkleurige Religies Den Haag. Voor het organiseren van deze ‘relireizen’ is minimaal een periode van een maand nodig om de reis te organiseren. Deelnemen is gratis. We vragen wel een gift voor het gebedshuis dat wordt bezocht als vergoeding voor de (vrijwillige) gastheer of –vrouw.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Shirleni Blanken, E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945, T: 010-4116085. Of kijk hier voor de folder.