Welkom Onthaal

ROTTERDAM – Welkom Onthaal: inzet voor asielzoekers, statushouders en mensen in het detentiecentrum
Welkom Onthaal is een stedelijk netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. De coördinatie van dit netwerk gebeurt vanuit een kleine stuurgroep die gevormd wordt door Samen 010, SKIN Rotterdam, Stichting Mara en SPIOR. Zij willen zich gezamenlijk, vanuit de gedeelde missie om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Rotterdam-Rijnmond, inzetten voor vluchtelingen en statushouders. Welkom Onthaal bestaat dan ook uit drie onderdelen.

Voor bewoners van het AZC in de Beverwaard – coördinatoren gezocht.
Iedere zaterdagmiddag (buiten de schoolvakanties) om 14.00-16.00 uur wordt er een open huis in de Pelgrimskerk georganiseerd voor bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Vrijwilligers uit kerken en moskeeën zetten zich hier voor deze nieuwkomers in door hen welkom te heten en vragen te beantwoorden over de stad. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen en spullen ingezameld en meegegeven aan de bezoekers.
“Ik ben zaterdag naar het Open Huis geweest, en ik vond het erg leuk! Er waren een heleboel kinderen gekomen, dus het was heel gezellig.” – Aldus één van de vrijwilligers.
“’De fietsenman’ was er ook en hij heeft 2 jongens blij kunnen maken met een gratis fiets! Er kwam ook nog een moeder langs uit de wijk met 5 zakken kleding, die bijna allemaal meegenomen zijn door de vluchtelingen. Er werd getafeltennist en gesprekken gevoerd tijdens het koffie-en thee drinken.” – Reactie van 1 van de vrijwillige coördinatoren.

We zijn nog altijd op zoek naar versterking van het coördinatoren team van het Open Huis. Klik hier voor een taakomschrijving in de vrijwilligersvacature. Stuur gerust door of meld je aan als het je leuk lijkt om een aantal zaterdagen in het jaar het Open Huis aan te sturen.

Voor statushouders in Rotterdam – vrijwilligers gezocht.
Op de website www.welkomonthaal.nl en in de app worden hulpvragen van statushouders en hulp aanbieders met elkaar gematcht. Je kunt zelf aangeven wanneer en voor wat voor soort klus je beschikbaar bent. Zo kun je zelf je tijd indelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het helpen van een vluchteling bij praktische klusjes in en om het huis, of bij het invullen van formulieren. Maar ook begeleiding bij het bezoek aan een arts kan meer dan welkom zijn, net als samen een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, of een wandeling maken. Ondertussen worden er al veel matches gemaakt. Aanmelden als vrijwilliger kan nog steeds.

Voor het Detentiecentrum Zestienhoven – kleding gezocht.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in en rond het Detentiecentrum Zestienhoven. Zo is er elke eerste zondag van de maand een wake bij Detentiecentrum Zestienhoven om gezamenlijk d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Dit is van 16.00-17.00 uur voor het hek van Detentiecentrum Zestienhoven, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Ook is er bijvoorbeeld contact met en begeleiding van de bezoekgroep van het Detentiecentrum Zestienhoven.

Nu zijn we voor de ingeslotenen in het Detentiecentrum Zestienhoven op zoek naar kleding en schoenen voor zowel mannen als vrouwen. De spullen voor vrouwen gaan naar het detentiecentrum in Zeist. Heb je nog kleding en schoenen over die zij goed kunnen gebruiken? Vriendelijk verzoeken we dan om de spullen niet in een doos te plaatsen, maar in een plastic zak of in een gewone goede reistas te doen. Om de spullen af te geven, maak dan een afspraak met Pastor Jean-Pierre Niati via 4pastoral.service@gmail.com.