Welkom Onthaal

ROTTERDAM – Welkom Onthaal is een interkerkelijke Werkgroep die zich, samen met stedelijk netwerk van vrijwilligers, inzet voor vluchtelingen. De coördinatie van dit netwerk gebeurt vanuit een kleine stuurgroep die gevormd wordt door Samen 010, SKIN Rotterdam, Stichting Mara en SPIOR. Zij willen zich gezamenlijk, vanuit de gedeelde missie om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Rotterdam-Rijnmond, inzetten voor vluchtelingen en statushouders.

Welkom Onthaal organiseert verschillende activiteiten in en rond het Detentiecentrum Zestienhoven:
– Maandelijkse wakes bij Detentiecentrum Zestienhoven: Elke 1e zondag van de maand is er van 16.00-17.00 uur een wake voor de ingang van Detentiecentrum Rotterdam, bij vliegveld Rotterdam-The Hague Airport, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam.
– Contact met en begeleiding van de bezoekgroep van het Detentiecentrum Zestienhoven.
– Het verspreiden van voorbeden voor de mensen die in het detentiecentrum verblijven. Hier doet een groot aantal kerken uit Rotterdam en omgeving aan mee.
– Het maken en uitdelen van kerstpakketten door vrijwilligers aan de mensen die ingesloten zijn in het Detentiecentrum Zestienhoven.
– Voorlichting aan vrijwilligers en geïnteresseerden over het vreemdelingenbeleid middels lezingen (2x per jaar)

Meer weten?
Neem contact op met Hanny de Kruijf, T: 010-4666722, hk@samen010.nl.