ZIN in vrijwilligerswerk

Om vrijwilligers in hun werk en hun motivatie te versterken biedt Mara een training aan.

Veel vrijwilligers zijn geen praters maar vooral doeners, gelukkig ook maar! En als ze al iets over hun vrijwilligerswerk (moeten) zeggen is het iets in de trant van “Ik doe gewoon wat goed is!” Maar wat zij dan doen is niet gewoon en over ‘goed doen’ valt ook nog heel wat te zeggen. Vrijwilligerswerk doen is één, het blijven doen, het volhouden en erin groeien is nog iets anders en soms lastig.

Voor wie
De training is vooral geschikt voor vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die sociaal/economisch/cultureel uitgesloten zijn of worden, die werken in de marges van de samenleving waarbij het in hun werk vooral aankomt op het persoonlijke contact/gesprek en waarbij ze ook zelf in het geding zijn, bijvoorbeeld vrijwilligers die werken o.a. in verpleeghuizen, inloophuizen en kerkelijke werkgroepen.

Inhoud
In de training wordt gewerkt met een kleine groep vrijwilligers. Aan de hand van door henzelf ingebrachte werkervaringen, gaan ze met elkaar in gesprek en reflecteren zij op de betekenis/zin van hun werk voor anderen en voor zichzelf. De werkvorm is intensief en vraagt een actieve inbreng van de groep deelnemers.

Praktische informatie
In de training wordt gewerkt met een kleine groep vrijwilligers (5-10 personen). Afhankelijk van de groepsgrootte duurt de training 3 à 4 dagdelen totaal (circa 10 uur), 1 x per 14 dagen op data die in overleg vastgesteld worden. In een verkennend gesprek wordt vooraf bezien of de training voor de groep vrijwilligers werkbaar is en een ondersteuning kan zijn in hun functioneren.

Kosten
Naast een bijdrage van de eigen organisatie, kan Mara behulpzaam zijn bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden voor deelname aan de cursus.

Meer weten?
Neem contact op met Connie van den Broek.

Mara heeft deze training gegeven aan Kaapverdiaanse vrouwen van Casa Tiberias bij de nieuwe opzet van hun vrouwencentrum; aan vrijwilligers van kerkelijke voedselbanken in Rotterdam-Zuid over hun ervaringen confrontaties met armoede; aan vrijwilligers van een inloophuis in Hoogvliet voor (ex)kankerpatiënten en hun familie; en aan vrijwilligers van het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Haagse Schilderswijk.