steun ons

Stichting Mara is een non-profit instelling. Onze activiteiten en projecten worden mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeenten Rotterdam en Den Haag, en door de steun van diverse fondsen. Daarnaast zijn we afhankelijk van donaties en giften. Vind jij ons werk ook de moeite waard? Steun ons dan door je in te zetten voor één van onze projecten en/of wordt donateur. Hieronder zie je hoe je Mara financieel kunt steunen. Wil je liever je tijd, kennis en kunde beschikbaar stellen? Kijk dan bij onze actuele vrijwilligersvacatures.

1. Eenmalige gift
Je kunt ons via een eenmalige gift ondersteunen. Dit kan door geld over te maken naar IBAN: NL51 INGB0002815885 t.n.v. Stichting Mara onder vermelding van “Gift Mara algemeen” of als je een specifiek project wilt steunen “Gift Mara t.b.v. project …”.

Afhankelijk van je inkomen en de hoogte van de gift, is deze mogelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk hier voor de voorwaarden.

2. Periodieke giften voor minimaal 5 jaar.
Je kunt ons ook steunen met een periodieke gift. Voordeel van zo’n periodieke gift is dat deze altijd aftrekbaar is van de inkomstenbelasting: er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Er zijn wel andere voorwaarden waaraan een periodieke gift moet voldoen. Hier kun je daar meer over lezen.

3. Nalatenschap
Heb je er wel eens over nagedacht om ons te ondersteunen met je vermogen als je er zelf niet meer bent? Dat kan door Mara als begunstigde in je testament op te nemen. Mara is als ANBI-instelling vrijgesteld van successierechten. In tegenstelling tot erfgenamen hoeven wij geen belasting te betalen over nalatenschappen. Hier kun je meer lezen over de mogelijkheden.

Meer informatie
Voor vragen over periodieke giften of nalatenschap kun je mailen naar info@maraprojecten.nl of bellen met 010-4116085.

Stichting Mara activeert en ondersteunt vrijwilligers die zich verbinden met kwetsbare mensen in Rotterdam en Den Haag.