Nalatenschap

Je kunt Mara nog ondersteunen met je vermogen als je er zelf niet meer bent door ons als begunstigde in je testament op te nemen. Het nalaten van je vermogen kun je het beste vastleggen in een door de notaris op te stellen testament waarin je persoonlijke wensen tot uiting komen. Je kunt je wensen bespreken en vastleggen bij een notaris of via internet: www.mijnerfenisgoedgeregeld.nl. Je kunt Stichting Mara daarbij een vast bedrag (een legaat) of een percentage (een erfstelling) geven van je nalatenschap. Mara is een zogenaamde ANBI-instelling en is vrijgesteld van successierechten. In tegenstelling tot erfgenamen hoeven wij geen belasting te betalen over nalatenschappen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het vastleggen van een legaat of erfstelling in je testament, kun je het beste bellen met je eigen notaris of de Notaristelefoon: 0900-3469393 (€ 0,80 p.m.) of kijken op www.notaris.nl.