Open Huis: Chauffeurs voor bezoekers

ROTTERDAM – Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken en moskeeën in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Eén daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit de hele stad.

We zijn op zoek naar:
Voor het ophalen en wegbrengen van de bewoners van het AZC, die graag naar het Open Huis willen komen, zijn we op zoek naar chauffeurs. Een chauffeur doet meer dan alleen mensen vervoeren. Hij/zij is ook het eerste en het laatste gezicht van het Open Huis naar de vluchtelingen toe. Deze persoon heeft dan ook de taak om in het AZC de mensen op een vriendelijke manier uit te nodigen, op te halen en te brengen naar de Pelgrimskerk. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbare vrijwilligers kan dit betekenen dat een chauffeur meerdere keren op en neer moet rijden. Aan het eind van de inloopmiddag brengt een chauffeur de mensen vervolgens weer terug naar het AZC.

Heeft u minimaal één keer per maand 3-4 uur over om de bewoners van het AZC heen en weer te rijden en één van de gezichten te zijn waar zij op zaterdag naar uitkijken?

We vragen:
–  een geldig rijbewijs
–  een eigen auto
–  beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur
–  een sociale en geduldige opstelling
–  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat biedt het Open Huis:
*  een enthousiast team
*  deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure
*  begeleiding en ondersteuning bij uw taken
*  vergoeding van activiteitenkosten en overige onkosten
*  verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid
*  jaarlijks een speciale waardering als dank

Wilt u een steun zijn voor vluchtelingen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als chauffeur? Neem contact op met Connie van den Broek via connie@maraprojecten.nl of 010-4116085.

Het Open Huis wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken in Rotterdam e.o. en ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN en Stichting Mara.