Open Huis: Vrijwilliger activiteitenbegeleider kinderclub

ROTTERDAM – Gezocht: Vrijwilliger die affiniteit heeft met kinderen en minimaal één keer per maand 3-4 uur beschikbaar is om activiteiten van de kinderclub in het Open Huis voor kinderen uit het AZC te begeleiden en/of te organiseren.

Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen, waaronder 65 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken en moskeeën in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Eén daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit de hele stad.

We zijn op zoek naar:
Vooral voor de kinderen is het leuk om tijdens deze middag in het Open Huis een moment van ontspanning te bieden. De activiteiten van de kinderclub zijn zeer divers. De ene middag worden er bijvoorbeeld spelletjes gespeeld, geknutseld, geschminkt en een andere middag wordt er gesport, koekjes of muziek gemaakt. Als activiteitenbegeleider zorg je ervoor dat de kinderen een leuke tijd hebben en de geplande activiteit kunnen uitvoeren. Als je wil kan je ook meedenken in de vormgeving van het kinderprogramma en meehelpen met het organiseren daarvan. Graag zelfs!

Heb je affiniteit met kinderen en minimaal één keer per maand 3-4 uur over om de activiteiten van de kinderclub te begeleiden en/of te organiseren?

We vragen:
–  Ervaring en/of interesse in het werken met kinderen
–  Beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur
–  Een sociale, geduldige en creatieve opstelling
–  Voor 18 jaar en ouder: een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat biedt het Open Huis:
*  een enthousiast team
*  deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure
*  begeleiding en ondersteuning bij jouw taken
*  vergoeding van activiteitenkosten en overige onkosten
*  verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid
*  jaarlijks een speciale waardering als dank

Wilt u een steun zijn voor vluchtelingen en in het bijzonder kinderen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als activiteitenbegeleider van de kinderclub? Neem contact op met Connie van de Broek via connie@maraprojecten.nl of 010-4116085.

Het Open Huis wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken in Rotterdam e.o. en ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN en Stichting Mara.