Open Huis: Coördinator

ROTTERDAM – Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken en moskeeën in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Eén daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit de hele stad.

We zijn op zoek naar:
Om de bewoners van het AZC bij te staan via het Open Huis, zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen dienen als coördinator. Om te zorgen dat het Open Huis iedere zaterdag kan plaatsvinden moet het een en ander goed geregeld worden en tijdens de dag zelf is er iemand nodig die alles in goede banen kan leiden. De coördinator dient dan als aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de dag en begeleidt hen in hun taken. Daarnaast helpt de coördinator mee met het organiseren en promoten van de activiteiten in het Open Huis.

Bent u organisatorisch sterk en heeft u minimaal één keer per maand 6-8 uur over om de bewoners van het AZC en de vrijwilligers van het Open Huis te ondersteunen?

We vragen:
–  een welkome houding en bijdrage aan een goede sfeer
–  beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur en een doordeweekse dagdeel in de maand om voor te bereiden en te overleggen
–  een sociale en geduldige opstelling
–  affiniteit met organiseren en eventueel leiding geven (of de bereidheid om dat te leren)
–  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat biedt het Open Huis:
*  een enthousiast team
*  deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure
*  begeleiding en ondersteuning bij uw taken
*  vergoeding van activiteitenkosten en overige onkosten
*  verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid
*  jaarlijks een speciale waardering als dank

Wilt u een steun zijn voor vluchtelingen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als coördinator? Neem contact op met Connie van de Broek via connie@maraprojecten.nl of 010-4116085.

Het Open Huis is onderdeel van het project Welkom Onthaal en wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken en moskeeën in Rotterdam e.o. Het wordt ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN, Stichting Mara en SPIOR.