Open Huis: Gastvrouw of -heer

ROTTERDAM – Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken en moskeeën in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Eén daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit de hele stad.

Voor het welkom heten van de bewoners van het AZC bij het Open Huis, zijn we op zoek naar gastvrouwen en -heren. Als er op de dag een specifiek programma wordt aangeboden presenteert deze vrijwilliger dat aan de bezoekers en wijst hen de weg. Ook draagt de gastvrouw/heer zorg voor koffie en de thee.

Bent u sociaal en heeft u minimaal één keer per maand 3-4 uur over om de bewoners van het AZC een fijne zaterdagmiddag te bezorgen?

We vragen:
–  een welkome houding en bijdrage aan een goede sfeer
–  beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur
–  een sociale en geduldige opstelling
–  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat biedt het Open Huis:
*  een enthousiast team
*  deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure
*  begeleiding en ondersteuning bij uw taken
*  vergoeding van activiteitenkosten en overige onkosten
*  verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid
*  jaarlijks een speciale waardering als dank

Wilt u een steun zijn voor vluchtelingen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als gastvrouw/heer? Neem contact op met Shirleni Blanken via shirleni@maraprojecten.nl of 010-4116085.

Het Open Huis wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken in Rotterdam e.o. en ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN en Stichting Mara.