Open Huis: Gesprekspartner vluchtelingen

ROTTERDAM – Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken en moskeeën in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Eén daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit de hele stad.

We zijn op zoek naar:
Om de bewoners van het AZC bij het Open Huis te woord te staan, zijn we op zoek naar vrijwilligers die zullen dienen als hun gesprekspartner. Zo kunnen de mensen hun Nederlands oefenen, eventuele vragen stellen over de stad en kennismaken met mensen uit Rotterdam e.o. Het is leuk om elkaar tijdens deze middag een aantal keer te ontmoeten of om zelfs langdurige vriendschappen aan te gaan.

Bent u sociaal en heeft u minimaal één keer per maand 3-4 uur over om de bewoners van het AZC te woord te staan en wegwijs te maken in Rotterdam?

We vragen:
–  een welkome houding en bijdrage aan een goede sfeer
–  beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur
–  een sociale en geduldige opstelling
–  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat biedt het Open Huis:
*  een enthousiast team
*  deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure
*  begeleiding en ondersteuning bij uw taken
*  vergoeding van activiteitenkosten en overige onkosten
*  verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid
*  jaarlijks een speciale waardering als dank

Wilt u een steun zijn voor vluchtelingen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als gesprekspartner? Neem contact op met Connie van den Broek via connie@maraprojecten.nl of 010-4116085.

Het Open Huis wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken in Rotterdam e.o. en ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN en Stichting Mara.