Organisatietalent voor Veelkleurige Religies Den Haag

DEN HAAG – Leerlingen in Den Haag krijgen binnen of buiten school te maken met Hagenaars die een andere religie of levensbeschouwing aanhangen. Op veel scholen wordt les gegeven over deze verschillende geloofsbelevingen. Het project Veelkleurige Religies van stichting Mara kan daar een waardevol element aan toevoegen door het verzorgen van rondleidingen bij verschillende gebedshuizen, zoals een moskee, kerk, synagoge, hindoe tempel en meer.

Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het organiseren van de rondleidingen bij verschillende gebedshuizen in Den Haag.

Jouw taken
Je zal voornamelijk bezig zijn met het voorbereiden, organiseren en begeleiden van de bezoeken aan de gebedshuizen.

 • Je overlegt eerst met een school wat de wensen zijn voor het bezoek. Meestal gaat het om enkele klassen die in 1 of 2 dagdelen, per klas 2 of 3 gebedshuizen wil bezoeken.
 • Vervolgens ga je aan de slag met het benaderen van gebedshuizen om afspraken te maken voor de rondleidingen.
 • Je maakt een draaiboek en informeert alle betrokken partijen over de gemaakte afspraken.
 • Op de momenten van de bezoeken ben je bereikbaar en aanwezig om alles in goede banen te leiden.
 • Achteraf evalueer je met zowel de school als de gebedshuizen en doe je korte verslaglegging over de gedane activiteiten aan de coördinator van het project.


We zoeken naar een enthousiaste, creatieve en initiatiefrijke vrijwilliger en wij vragen dat:

 • Je flexibel inzetbaar bent op doordeweekse dagen (overdag). Hoeft niet het hele jaar. Het kan ook in een bepaalde periode zijn, afhankelijk van jouw voorkeur en de beschikbaarheid van een school.
 • Je goede communicatieve vaardigheden hebt.
 • Je enigszins affiniteit hebt of interesse in (verschillende) religies en levensbeschouwing.
 • Je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen (dit is gratis).
 • Je ervaring hebt met het organiseren van (groeps)activiteiten. Organisatietalent is een pré, denk aan: goed kunnen plannen, duidelijk afspraken maken, helder communiceren en omgaan met een computer (zoom, teams, word, excel).


We bieden:

 • Uitdagend, zinvol en flexibel vrijwilligerswerk in Den Haag.
 • Een prettige werksfeer.
 • Professionele begeleiding en ondersteuning bij jouw taken.
 • Deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over de verschillende religies.
 • Verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid (tijdens de uitvoering van je vrijwilligerswerk).
 • Onkosten- en reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie over deze vrijwilligersvacature kun je contact opnemen met:
Shirleni Blanken: shirleni@maraprojecten.nl, 06-39831945 | Stichting Mara: 010-4116085

Veelkleurige Religies Den Haag is een project van Stichting Mara. Samen met vrijwilligers zet Mara zich in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de overtuiging dat iedereen van waarde is en dat verbondenheid tussen mensen van levensbelang is. Zie voor meer info: www.maraprojecten.nl.