werkwijze

Mara heeft in haar werken een breed spectrum aan mogelijke interventies:

 • Cursussen: inhoudelijk aanbod voor vrijwilligers. Meestal in projecten, soms op zich zelf staand
 • Trainings- en vormingsaanbod: gericht op vergroten van vaardigheden en competenties van
  vrijwilligers
 • Maatjesprojecten: het maken en begeleiden van één op één koppelingen tussen vrijwilligers en
  mensen uit de profijtgroep, met aandacht voor het welzijn en zingeving van beiden.
 • Opbouwactiviteiten: het initiëren van nieuwe projecten en lokale verbindingen op micro- en
  mesoniveau.
 • Organiseren van kleine evenementen: binnen projecten, gericht op werving of versterking van het project.
 • Organisatieondersteuning: bij zaken als vrijwilligersbeleid, fondswerving en monitoring en
  evaluatie.
 • Bestuurlijke ondersteuning
 • Begeleiden groepsprocessen, bijvoorbeeld bij eetgroepen, groepsmatig opgezette projecten, maar
  ook al onderdeel van vorming en toerusting
 • Individuele en groepsbegeleiding
 • Intervisie
 • Geestelijke zorg, in het bijzonder voor mensen met hiv.