Katholiek en Sociaal in coronatijd – Shirleni Blanken

ROTTERDAM – Prachtig interview in De Tussenbeide – het magazine van het Bisdom Rotterdam – met onze collega Shirleni Banken over Mara, het project The Challenge en haar motivatie en inspiratie om zich vanuit haar geloof in te zetten.

KATHOLIEK EN SOCIAAL – in coronatijd
Soms gaat het om activiteiten ondanks corona, soms misschien wel vanwege. Shirleni Blanken, werkzaam bij Stichting Mara, vertelt over haar motivatie vanuit haar geloof om juist in deze tijd in Rotterdam en Den Haag actief te zijn met en voor jongeren.
door Jolanda de Wolf

Shirleni Blanken begon ruim tien jaar geleden in Rotterdam met M25, het programma waarin jongeren – geïnspireerd door Matteüs 25 waarin Jezus spreekt over de werken van barmhartigheid – hun handen uit de mouwen steken voor de medemens. Blanken: “Ook in mijn eigen parochie was ik altijd al met tieners bezig en ik vond het leuk om mijn geloof uit te kunnen dragen en met jongeren te werken.”

KWETSBAAR
Inmiddels heeft ze veel ervaring met het jongerenwerk. Zo heeft ze te maken met jongeren in moeilijke situaties, zoals dak- en thuisloze jongeren. Voor hen is er bij Mara een activiteitenprogramma onder de noemer OPstap. “Voor deze kwetsbare jongeren is het heel belangrijk dat – juist in deze coronatijd – de activiteiten door kunnen gaan en dat we het contact niet verliezen.” vertelt Blanken op haar werkplek in hartje Rotterdam. Het gaat bij dit programma om ontspannende activiteiten. “Deze kwetsbare jongeren zitten al in een molen van alles wat moet. Even afleiding van hun problemen en een luisterend oor is voor hen zo waardevol! Hun frustraties met ‘het systeem’ kunnen delen geeft opluchting en zorgt er voor dat ze daarna weer verder kunnen werken aan hun leven op de rit krijgen. We hebben in overleg met de gemeente ervoor kunnen zorgen dat de activiteiten coronaproof door konden gaan.”

CHALLENGE
Ook is Shirleni Blanken met het project The Challenge actief voor jongeren die hun maatschappelijke stage bij Mara komen doen of op school een programma burgerschapsvorming volgen. Behalve schoolklassen zijn er jongeren die zich vanuit hun parochie of individueel aansluiten bij het project. Blanken: “The Challlenge is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. We organiseren het tweemaal per jaar. Drie maanden lang werken jongeren in teams aan hun zelf bedachte project waarin ze zich inzetten voor de medemens, compleet met slotmanifestatie met waardering van een jury.”
“Met The Challenge willen we jongeren inspireren om iets te betekenen voor de maatschappij. Maar het is veel meer dan vrijwilligerswerk. Gaandeweg leren ze meer over het katholiek sociaal denken, dat we hebben gevat in negen kernwaarden, zoals menselijke waardigheid, inlevingsvermogen en respect. De jongeren passen die toe in concrete acties die ze zelf bedenken. Sommige teams kiezen er voor om iets te doen voor ouderen. Anderen geven aan zich graag te willen inzetten voor kinderen die gepest worden. We gaan met hen in gesprek rond het katholiek sociaal denken en bieden de jongeren een kader om zich op dit gebied te ontwikkelen.”

“De creativiteit van jongeren vind ik mooi om te zien”, lacht Blanken breeduit. “De vorige ronde gooide corona flink roet in het eten. Een activiteit voor bewoners van een verzorgingshuis kon niet doorgaan. Toen opperden de verzorgenden het idee om een kaartje te sturen naar de bewoners. Maar jongeren hebben niet veel op met kaartjes schrijven. ‘Kunnen we geen korte filmpjes maken?’ vroegen zij. En zo gebeurde het dat de jongeren elke week een videoberichtje stuurden met een opname in de natuur. Dat werd erg gewaardeerd. Het was voor de ouderen letterlijk een lijntje naar buiten.”

REFLECTIE
De teams van vier à zes jongeren worden elk begeleid door een coach. Binnen hun team gaan de jongeren in gesprek over de kernwaarden. Blanken: “Ik vertrek de eerste bijeenkomst vanuit de jongeren zelf: wat maakt jou gelukkig? Er komen dan antwoorden als: gezondheid, geld. Als we dan daar dieper op ingaan, laat ik zien dat je, wat je ook doet, altijd anderen nodig hebt. Daarop introduceren we de kernwaarden. Doordat we hier over praten, denken de jongeren er niet alleen over na, zij maken zich ook woorden eigen om het er met vrienden over te hebben.”
Blanken ontmoet steevast jongeren die zeggen: “Ik kom hier alleen om mijn uren te maken voor mijn maatschappelijke stage.” “Die vind ik het leukst”, grinnikt ze. “Het zijn vaak juist die jongeren die na afloop betrokken blijven. Hoe ik dat doe? Veel in gesprek gaan! Gaandeweg zie je de jongeren dan inzichten verwerven. Ze hadden bijvoorbeeld altijd een bepaald idee over daklozen en zien dat het in werkelijkheid heel anders is.”

DAAROM
“Ik vind het fijn om zichtbaar te maken wat je vanuit je geloof allemaal kunt doen. Mensen daarbij betrekken is belangrijk. De mensen van de Kerk herinneren aan de maatschappelijke opdracht. Vaak zeggen parochies: wij hebben geen jongeren. Maar je kunt juist jongeren vragen voor je diaconie. Zo kun je ze activeren en betrekken. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat iemand nadat hij gevraagd werd om zich in te zetten binnen M25, zich uiteindelijk heeft laten dopen. Ook herinner ik me een gesprek met een groep jongeren in de metro op weg naar een activiteit. Een van hen zei: ‘Zo doe ik iets met mijn geloof.’ Dat wat er niet is, kun je opstarten. Met M25-lounge gaan we met een groepje jongeren bij kerken langs. Dat biedt gelegenheid jongeren in een parochie te verzamelen en met elkaar in gesprek te gaan. Ja verbinding, daar hou ik van!”

De hele Tussenbeide kun je hier lezen: https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/hc8c6523cda41f964ab3d763fe4e92563.pdf?fbclid=IwAR1PSwKL_GUWRNnu9m_xkfO3OREXX2o_F6tnKbvbUhrSCmupwQ0l5xYHyzA

Bekijk ook: