Onderzoek ‘Tel je zegeningen’

ROTTERDAM – Het is ruim tien jaar geleden dat het vorige onderzoek ‘Tel je zegeningen’ werd gehouden. Dit onderzoek liet zien wat de maatschappelijke impact en sociale functie van Rotterdamse kerken was. Naar aanleiding van dit onderzoek kopten kranten toen: ‘Door de inzet van de kerken bespaart de Rotterdamse samenleving als geheel jaarlijks tussen de 110 en 133 miljoen euro.’ In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ van de Gemeente Rotterdam is opgenomen dat er een vervolg op het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ zal plaatsvinden.

Afgelopen jaar is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in samenwerking met Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010 en Convent van Kerken Rotterdam, de hulp die religieuze en levensbeschouwelijke organisaties geven op het gebied van armoede, eenzaamheid en zorg in kaart gebracht. Aan het onderzoek hebben 176 kerken en andere religieuze organisaties in Rotterdam meegedaan.

Op donderdag 10 december 2020 werd het onderzoeksrapport “Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam” gepresenteerd door de Gemeente Rotterdam door middel van een online talkshow waarin ook Stichting Mara te gast was.

U kunt de presentatie hier terugkijken.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.