Doe mee aan het onderzoek ‘Tel je zegeningen’

ROTTERDAM – Het is ruim tien jaar geleden dat het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ werd gehouden. Dit onderzoek liet zien wat de maatschappelijke impact en sociale functie van Rotterdamse kerken was. Naar aanleiding van dit onderzoek kopten kranten toen: ‘Door de inzet van de kerken bespaart de Rotterdamse samenleving als geheel jaarlijks tussen de 110 en 133 miljoen euro.’
In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ van de Gemeente Rotterdam is opgenomen dat er een vervolg op het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ zal plaatsvinden.

Alle levensbeschouwelijke organisaties, kerken, moskeeën, tempels, synagogen en hun maatschappelijke organisaties, hebben een link naar een digitale vragenlijst ontvangen. De vragen gaan over de activiteiten die u doet voor de samenleving. Het invullen kost ongeveer een half uur.  De antwoorden kunnen door u zo nodig samen met anderen worden ingevuld.

Doe mee en laat zien hoe uw gemeenschap van betekenis is voor Rotterdam!

Het onderzoek wordt uitgevoerd met vijf grotere Rotterdamse religieuze- en levensbeschouwelijke (koepel) organisaties (Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010 en Convent der kerken Rotterdam). Het Verwey-Jonker Instituut is als onafhankelijk onderzoeksbureau eindverantwoordelijk voor het onderzoek project.

Heeft u geen link ontvangen of heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Marc Bollerman via marc@maraprojecten.nl of 010-4116085.