Het Goede Gesprek

ROTTERDAM – Het Goede Gesprek is een maatjesproject in Rotterdam Centrum en Charlois onder leiding van een geestelijk verzorger. De maatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die in staat zijn om in een langer durende relatie in gesprek te gaan met thuiswonende 50+ers over vragen naar de betekenis van het leven, zonder dat zij hier direct antwoorden en oplossingen voor formuleren.

Eenzaamheid bij thuiswonende ouderen
Er zijn veel thuiswonende ouderen die eenzaam zijn, als gevolg van verlieservaringen, zoals het verlies van een partner, sociaal netwerk, gezondheid en/of zelfstandigheid. Doel van Het Goede Gesprek is ruimte bieden voor kernvragen van het leven. Het kan hier gaan om zowel alledaagse als existentiële zingeving. Zingeving is de wijze waarop mensen (zijn) om(ge)gaan met deze kernvragen vanuit hun eigen systemische, sociale en levensbeschouwelijke bronnen en relatienetwerken. Bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik nog als iedereen om mij heen wegvalt, of als idealen en dromen vervliegen?’

Gespreksvrijwilliger
Een maatje dat regelmatig langskomt om te luisteren en hierover van gedachten te wisselen kan heel ondersteunend zijn. De vrijwilligers worden getraind in gespreksvoering over zingeving en levensvragen en krijgen intervisie. Na een half jaar evalueert de geestelijk verzorger aan de hand van een beeldplaat met de oudere hoe het maatjescontact wordt ervaren.

Samenwerking
Er is nauwe samenwerking met de seniorencoaches en mantelzorgcoaches van welzijnsaanbieder wmo radar en met het wijknetwerk. Het onderscheidende van Het Goede Gesprek is dat de geestelijk verzorger deel uitmaakt van een team van welzijnswerkers, wat een positieve invloed heeft op de aandacht en begeleiding voor zingevingsvragen in het welzijnswerk.

Vrijwilliger worden?
Het Goede Gesprek is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd? Kijk voor meer info bij de vacature.

Meer weten?
Neem contact op met Floor van Orsouw
M: 06-52152440 (ook bereikbaar via WhatsApp)
E: floor@maraprojecten.nl