Veelkleurige Religies Rotterdam
ROTTERDAM – Rotterdam kent veel verschillende levensbeschouwingen, religies en culturen. De stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) wil mensen laten kennismaken met deze rijke diversiteit en met elkaar. De activiteiten zijn erop gericht om mensen met elkaar en elkaars levensbeschouwing en religie in contact te brengen. De kennis en dat contact is waardevol om meer begrip te krijgen voor elkaar.

Veelkleurige Religies Rotterdam organiseert lezingen, symposia en reizen langs gebedshuizen zoals moskeeën, mandirs, synagogen en kerken. Verder is er ook voorlichtingsmateriaal beschikbaar en wordt er gewerkt aan een online educatief centrum.

Stichting Mara ondersteunt de stichting Veelkleurige Religies Rotterdam.