Geestelijke zorg

ROTTERDAM – Mara heeft in het bijzonder aandacht voor mensen met hiv en aids in Rotterdam. Speciaal voor hen is er een geestelijk verzorger in dienst, die gesprekken voert met patiënten en hun dierbaren, en activiteiten voor hen organiseert. Aandacht voor hiv is nog steeds hard nodig, want de groep hiv-geïnfecteerden in Rotterdam groeit en hun achtergrond is anders dan in de jaren negentig. Zo komen er steeds meer besmettingen voor onder hetero’s van niet-Nederlandse afkomst. Daarnaast is hiv in veel groepen met een etnische achtergrond nog steeds een groot taboe.

Vertrouwenspersoon
De geestelijk verzorger krijgt cliënten doorverwezen via het Erasmus MC en het Maasstadziekenhuis. Vaak is zij de enige vertrouwenspersoon die weet heeft van de hiv-positieve status van de cliënt. De gesprekken zijn geheel vertrouwelijk. Betekenis- en zingevingvragen, al dan niet religieus, kunnen hierin een grote rol spelen.

Ontmoeting, samen eten, taboes bespreekbaar maken
Om meer begrip, kennis en ‘aids awareness’ te ontwikkelen, geeft de geestelijk verzorger samen met vrijwilligers voorlichting in christelijke migrantenkerken, op scholen en in migrantenzelforganisaties. Ook is Mara betrokken bij de organisatie van Wereld Aids Dag Rotterdam.  Het doel van Wereld Aids Dag is om met ludieke acties en o.a. een dialoogtafel vooroordelen te ontzenuwen en het taboe te verminderen. Om lotgenotencontact te bevorderen is er iedere vrijdag een eetgroep in Café COC Rotterdam, gerund door vrijwilligers. Iedere tweede zaterdag van de maand is er een eetgroep Healthy Living. En in het het project Positieve Krachten Bundelen (PKB) worden mensen die net de diagnose hiv hebben gekregen of moeite hebben met therapie-trouwheid, gekoppeld aan een maatje dat al wel goed kan omgaan met zijn/haar hiv-infectie en therapie.

Meer weten?
Neem contact op met Karlijn Bunnig, T: 010-4116085, M: 06-41535322, E: karlijn@maraprojecten.nl