Ondersteuning diakonieën

Mara is een levensbeschouwelijke instelling voor maatschappelijk activeringswerk. Dat wil zeggen dat we proberen onze kerkelijke achterban in het bisdom Rotterdam te betrekken bij problemen die we tegenkomen in onze maatschappij. Mara helpt parochies om diaconale initiatieven te ontwikkelen.

Ondersteuning en advies
Parochies kunnen een beroep doen om ondersteuning en advies van medewerkers van Mara, bijvoorbeeld bij opzetten van een uitdeelpunt van de voedselbank of het werven van fondsen voor een kindervakantieweek. Het is ook mogelijk dat parochies of kerkelijke vrijwilligers zich aansluiten bij projecten die Mara uitvoert. De samenwerking tussen kerkelijke initiatieven en Mara is heel natuurlijk. We herkennen bij elkaar dezelfde inspiratiebron. Mara wil bereiken dat vrijwilligers én de mensen met wie zij optrekken met geloof, hoop en liefde werken aan een betere en rechtvaardiger samenleving.

Meer weten? Bellen! En mailen mag ook natuurlijk.

Neem contact op met onze directeur Marc Bollerman, T 06-16068897,
E marc@maraprojecten.nl