Bouwen aan de wijk

ROTTERDAM – Woon je in Feijenoord, Hillesluis of Lombardijen en zet je je  graag in voor de ander die jouw aandacht, respect, vertrouwen, tijd nodig heeft? Heb je ervaring met ‘geholpen worden’ en wil je nu een ‘helper’ zijn? Of ben je misschien al vrijwilliger bij een organisatie en vertrouwen anderen jou hun dromen en zorgen toe? Dan is de basiscursus ‘Vertrouwen in de Wijk’ iets voor jou om goed toegerust als vertrouwenspersoon aan de slag te kunnen.

Wat zijn vertrouwenspersonen?
Vertrouwenspersonen zijn vrijwilligers die de ander in een kwetsbare positie vormen van steun en ondersteuning bieden. En wel zo dat de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de ander wordt gestimuleerd. Een vertrouwenspersoon is geen hulpverlener. Vertrouwenspersonen luisteren, signaleren en leiden naar de juiste personen, voorzieningen en/of activiteiten.

Wat leer je tijdens de basiscursus?
De basiscursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 2,5 uur. Je doet kennis en vaardigheden op die goed van pas komen in je rol als vertrouwenspersoon. Je leert de eigen kracht en zelfredzaamheid van de ander aan te spreken. Je leert hoe je het levensverhaal van de ander kunt helpen ordenen en wat de vraag is achter de hulpvraag. Je leert je eigen grenzen te bewaken en te luisteren zonder oordeel. Tijdens de cursus wordt geoefend met praktijkvoorbeelden en rollenspellen. Aan het eind vindt er een evaluatiegesprek plaats. Dan wordt gekeken naar jouw mogelijkheden als Vertrouwenspersoon.

Na de basiscursus
Na de basiscursus krijg je een certificaat en kun je aan de slag als Vertrouwenspersoon. Als je bezig bent als Vertrouwenspersoon ontvang je begeleiding (coaching en intervisie). Ook is het mogelijk een deskundigheidstraining te volgen.

Doorgroeimogelijkheden
Ben je bezig als Vertrouwenspersoon en volg je een of meerdere trainingen dan kun je doorgroeien. Zo kun je je specialiseren als Vertrouwenspersoon voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld als Vertrouwenspersoon voor kinderen of tienermeiden. Ook kun je in contact met andere Vertrouwenspersonen een activiteit bedenken en uitvoeren voor je eigen buurt of gemeenschap.

Voorwaarden voor deelname
Om aan de cursus Vertrouwenspersonen mee te kunnen doen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Voldoende Nederlands kunnen spreken en lezen.
  • De hele serie van acht bijeenkomsten kunnen bijwonen.
  • (Bereid zijn om) actief te zijn als Vertrouwenspersoon.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Zeki Baran, zeki@maraprojecten.nl of 06-45628445.